Korte metten

Van Der Plas, Michel. Korte metten. Amsterdam / Brussel: Elsevier Manteau, MCMLXXX [1980]. 55 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12,7 cm. x 20,2 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9010031799

3,50

In stock

Product ID: 4652 SKU: SKU-0922 Category:

Nederlands:

Michel Van Der Plas’ “Korte metten” is een poëziebundel die in 1980 werd uitgegeven door Elsevier Manteau in Amsterdam en Brussel. Deze eerste editie bestaat uit 55 pagina’s en heeft een formaat van 12,7 cm bij 20,2 cm. Het boek verkeert in uitstekende staat en heeft een zachte kaft met perfecte binding.

Michel Van Der Plas, geboren als Ben van Eysselsteijn, was een bekende Nederlandse dichter, schrijver en journalist. Zijn werk “Korte metten” is een verzameling gedichten die zijn scherpe inzicht in menselijke emoties en maatschappelijke observaties weerspiegelt. Zijn poëzie combineert vaak humor met diepe introspectie, wat de lezer zowel vermaakt als tot nadenken stemt.

“Korte metten,” wat in het Engels “Short Shrift” betekent, suggereert een directe en ongecompliceerde benadering van de onderwerpen die hij behandelt. Van Der Plas staat bekend om zijn slimme taalgebruik en het vermogen om complexe gevoelens en situaties in beknopte, krachtige verzen te vatten. Deze bundel is een bewijs van zijn literaire talent en zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse literatuur.

English:

Michel Van Der Plas’ “Korte metten” is a poetry collection published in 1980 by Elsevier Manteau in Amsterdam and Brussels. This first edition consists of 55 pages and measures 12.7 cm by 20.2 cm. The book is in excellent condition with a soft cover and perfect binding.

Michel Van Der Plas, born Ben van Eysselsteijn, was a renowned Dutch poet, writer, and journalist. His work “Korte metten” is a collection of poems reflecting his keen insight into human emotions and societal observations. His poetry often blends wit with deep introspection, offering readers both entertainment and profound reflections.

“Korte metten,” which translates to “Short Shrift” in English, suggests a direct and unembellished approach to the subjects he addresses. Van Der Plas is known for his clever use of language and the ability to capture complex feelings and situations in succinct, impactful verses. This collection stands as a testament to his literary prowess and his significant contribution to Dutch literature.

Dimensions 20,2 × 12,7 cm
isbn10

9010031799