Ogen krijgen

Veulemans, Jan. Ogen krijgen. Leuven: Uitgeverij P, 1995. 48 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 3859 SKU: SKU-7684 Category:

Nederlands:

Ogen krijgen is een poëziebundel van Jan Veulemans, uitgegeven in 1995 door Uitgeverij P in Leuven. Het boek, bestaande uit 48 pagina’s, is een eerste editie en meet 13 cm x 21 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

In Ogen krijgen roept Jan Veulemans de kringloop der seizoenen en de polsslag van de tijd op. Hij plukt beelden uit het dagelijks leven – een vlucht spreeuwen, een wuivend korenveld, of een ingeslapen dorp – en neemt ons door de strofen heen mee de wereld in van het Unheimliche, het onheilspellende of het vreemde in het alledaagse. Zijn gedichten richten hun lens op thema’s zoals ouder worden, de macht en onmacht van het Woord, en het wisselvallige lot van het leven.

Veulemans verbindt zich nauw met de natuur en beweegt zich tussen de grenzen van deze wereld en de overkant. Zijn poëzie maakt hoorbaar wat niet gezegd wordt en zichtbaar wat niet wordt waargenomen, waarbij hij de sluimerlichte taal gebruikt om elk voorval tot een unieke, fonkelende edelsteen te slijpen. Ogen krijgen fungeert als een teder logboek van weemoed en geluk die schuilgaan achter kleine, stille momenten in het leven.

Jan Veulemans werd geboren in Turnhout op 3 maart 1928. Hij promoveerde tot doctor in de rechten en behaalde ook een licentie in politieke en sociale wetenschappen. Hij was lange tijd werkzaam in de industrie en het hoger niet-universitair onderwijs. Veulemans schreef zowel romans, zoals Misschien morgen, De zomer, Niet tot elke prijs; novellen, zoals Wateren De ziekte van Kahler; essays, zoals Poëet en poëzie, Dag mens, Vogelvrij dagboek, Recht op God en tabak; als poëzie, waaronder Het woord vrede, Anders denkend, Ademhalen, Want ik zeg stilte, Ogen krijgen en Verzamelde gedichten.

Zijn werk werd meermalen onderscheiden, waaronder de Prijs Vlaamse Poëziedagen in 1958 en 1961, de A. Merghelynckprijs van de Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in 1958, en de Poëzieprijs van de Provincie Antwerpen in 1952 en 1977. In Ogen krijgen weet hij met groot vakmanschap en fijngevoeligheid de essentie van het alledaagse vast te leggen, waardoor de bundel een blijvende indruk achterlaat bij de lezers.

English:

Ogen krijgen (Getting Eyes) is a poetry collection by Jan Veulemans, published in 1995 by Uitgeverij P in Leuven. The book, consisting of 48 pages, is a first edition and measures 13 cm x 21 cm. This copy is in fine condition and features a sewn softcover.

In Ogen krijgen, Jan Veulemans evokes the cycle of the seasons and the pulse of time. He plucks images from everyday life—a flock of starlings, a waving cornfield, or a sleeping village—and through the verses, he takes us into the world of the Unheimliche, the uncanny or the strange in the ordinary. His poems focus on themes such as aging, the power and powerlessness of the Word, and the fluctuating fate of life.

Veulemans is closely connected to nature and moves between the boundaries of this world and the beyond. His poetry makes audible what is unsaid and visible what is unseen, using the language of twilight to polish each occurrence into a unique, sparkling gem. Ogen krijgen serves as a tender logbook of melancholy and happiness that hide behind small, quiet moments in life.

Jan Veulemans was born in Turnhout on March 3, 1928. He earned a doctorate in law and also obtained a degree in political and social sciences. He worked for a long time in industry and higher non-university education. Veulemans wrote novels such as Misschien morgen (Maybe Tomorrow), De zomer (The Summer), Niet tot elke prijs (Not at Any Price); novellas like Water and De ziekte van Kahler (The Disease of Kahler); essays like Poëet en poëzie (Poet and Poetry), Dag mens (Day Person), Vogelvrij dagboek (Outlawed Diary), Recht op God en tabak (Right to God and Tobacco); and poetry collections including Het woord vrede (The Word Peace), Anders denkend (Thinking Differently), Ademhalen(Breathing), Want ik zeg stilte (For I Say Silence), Ogen krijgen, and Verzamelde gedichten (Collected Poems).

His work received multiple awards, including the Prize for Flemish Poetry Days in 1958 and 1961, the A. Merghelynck Prize from the Royal Academy for Dutch Language and Literature in 1958, and the Poetry Prize of the Province of Antwerp in 1952 and 1977. In Ogen krijgen, he skillfully and sensitively captures the essence of the everyday, leaving a lasting impression on readers.

Dimensions 21 × 13 cm