Mijn weerbeeld

Albe. Mijn weerbeeld. Brussel: Privé-uitgave, 1942. Printed by A. Hellinckx, Brussel. 50 pages. 1 Volume. [First Edition]. Printed at 200 copies. Nr. 17 of 200. 18 cm. x 25 cm. Softcover. Sewn binding. Signatures: Signed by the Author. Condition: Fine.

15,00

In stock

Product ID: 6611 SKU: SKU-0419 Category:

Nederlands:

Albe, een pseudoniem van Renaat Anton Joostens (Mechelen, 8 juni 1902 – Brussel, 10 oktober 1973), was een Vlaamse schrijver die ook jeugdverhalen publiceerde onder het pseudoniem Kapitein Zeldenthuis.

Albe debuteerde in 1930 met de poëziebundel Praeludium. Later volgden onder andere de dichtbundels Paradijsvogel (1931), Van adellijken bloede (1942), Groenendaalsche clausuren (1947) en de romans Annunciata (1944), Ossewagens op de kim (1946), Orpheus (1950) en Harshof (1956). Na zijn overlijden verscheen in 1977 zijn Verzamelde gedichten. Hij werkte onder diverse schuilnamen, waaronder Piet Punt, Decanus, en anderen, mee aan het Vlaamse naoorlogse tijdschrift Rommelpot als redacteur en satiricus, met onder andere puntdichten en een Reinaert-herdichting.

Zijn werk omvatte toneelstukken, religieus getinte poëzie, verhalen, romans, essays, reisnotities, vertalingen van Italiaanse en Spaanse lyriek en jeugdboeken. Hij was Vlaamsgezind en sympathiseerde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nieuwe Orde.

Hij wordt algemeen gerekend tot de dertigers, de zogenaamde Post-Expressionistische Generatie rond het tijdschrift De Tijdstroom (1930-1934). Albe werkte regelmatig mee aan De Tijdstroom, maar behoorde niet tot de redactie. Daarnaast kan hij ook gerekend worden tot de Pelgrimbeweging, opgericht in 1926, die zowel op religieus als artistiek vlak streefde naar persoonlijke en menselijke kunst, een ideaal dat Albe deelde.

Albe was ook voorzitter van de Kunstenaars voor de Jeugd en beheerder en vicevoorzitter van de Raad van Beheer van SABAM. Hij schreef ook onder de pseudoniemen O.D. Decanus, Gheselscap, Jonas, Joost, Justus, Allan B. Law, Piet Punt, Robin Rhode en Kapitein Zeldenthuis.

English:

Albe is the pseudonym of Renaat Anton Joostens (Mechelen, June 8, 1902 – Brussels, October 10, 1973), a Flemish writer who also published children’s stories under the pseudonym Kapitein Zeldenthuis.

Albe debuted in 1930 with the poetry collection Praeludium. Other works followed, including the poetry collections Paradijsvogel (1931), Van adellijken bloede (1942), Groenendaalsche clausuren (1947), and the novels Annunciata (1944), Ossewagens op de kim (1946), Orpheus (1950), and Harshof (1956). After his death, his Collected Poems were published in 1977. He contributed to the post-war Flemish magazine Rommelpot as an editor and satirist under various pseudonyms, including Piet Punt and Decanus, writing, among other things, epigrams and a retelling of the Reinaert.

His body of work included plays, religiously tinged poetry, stories, novels, essays, travel notes, translations of Italian and Spanish poetry, and children’s books. He was a Flemish nationalist and sympathized with the New Order during and before World War II.

He is generally considered part of the thirties generation, the so-called Post-Expressionist Generation around the magazine De Tijdstroom (1930-1934). Although Albe contributed regularly to De Tijdstroom, he was not part of the editorial board. Additionally, he can also be associated with the Pilgrim Movement, founded in 1926, which aimed for personal and human art, a goal Albe shared.

Albe was also chairman of the Artists for Youth and administrator and vice-chairman of the Board of Directors of SABAM. He also wrote under the pseudonyms O.D. Decanus, Gheselscap, Jonas, Joost, Justus, Allan B. Law, Piet Punt, Robin Rhode, and Kapitein Zeldenthuis.

Dimensions 25 × 18 cm