Winterbloemen

Rozenbosch, Fr.. Winterbloemen. Thielt: J. Lannoo, [publishing date unknown]. 64 pages. 1 Volume. [First Edition]. 16 cm. x 21 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

7,50

In stock

Product ID: 6622 SKU: SKU-0476 Category:

Nederlands

Winterbloemen (1993) door Fr. Rozenbosch is een dichtbundel gepubliceerd door J. Lannoo in Thielt. De bundel bevat 64 pagina’s en werd uitgebracht als een softcover met genaaide binding.

De bundel Winterbloemen verkent thema’s van vergankelijkheid, natuur en de menselijke ervaring door middel van poëzie. De gedichten in deze verzameling weerspiegelen Rozenbosch’s observaties en reflecties op het leven, vaak met een melancholieke ondertoon passend bij de titel. De gedichten zijn doordrenkt met een gevoel van de seizoenen, vooral de winter, en beschrijven de schoonheid en somberheid van het landschap en de gevoelens die daarmee gepaard gaan. Rozenbosch’s gebruik van natuurbeelden en symboliek roept een diepe introspectie op over de loop van het leven en de onveranderlijke passage van tijd.

Fr. Rozenbosch (pseudoniem van Jozef Timmerman) (1925-2008) was een Vlaamse dichter, schrijver, en leraar, vooral bekend om zijn poëtische werken die de natuur en menselijke emoties verkennen. Hij publiceerde verschillende dichtbundels en literaire werken gedurende zijn carrière, die vooral in de tweede helft van de 20e eeuw floreerde. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sterke verbinding met de natuur en een gevoel van melancholie en introspectie. Winterbloemen is een van zijn bekende werken en toont zijn vermogen om met beknopte en krachtige taal de essentie van het menselijk bestaan vast te leggen.

English

Winterbloemen (Winter Flowers) (1993) by Fr. Rozenbosch is a poetry collection published by J. Lannoo in Thielt. The collection comprises 64 pages and was released as a softcover with sewn binding.

The collection Winterbloemen explores themes of transience, nature, and human experience through poetry. The poems in this collection reflect Rozenbosch’s observations and reflections on life, often with a melancholic undertone fitting the title. The poems are imbued with a sense of the seasons, particularly winter, and describe the beauty and bleakness of the landscape and the feelings associated with it. Rozenbosch’s use of natural imagery and symbolism evokes deep introspection about the course of life and the unchanging passage of time.

Fr. Rozenbosch (pseudonym of Jozef Timmerman) (1925-2008) was a Flemish poet, writer, and teacher, best known for his poetic works that explore nature and human emotions. He published several poetry collections and literary works throughout his career, which flourished mainly in the second half of the 20th century. His work is characterized by a strong connection to nature and a sense of melancholy and introspection. Winterbloemen is one of his well-known works and showcases his ability to capture the essence of human existence with concise and powerful language.

Dimensions 21 × 16 cm