Gedichten begrijpen

De Haes, L. F. M.. Gedichten begrijpen. Een nieuwe woordkunst, uitsluitend gericht naar een bewust en verdiept genieten van kunst. Groningen / Batavia: P. Noordhoff, 1939. 83 pages. 1 Volume. Series: Groningen-Batavia. [First Edition]. 15,5 cm. x 23 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

2,50

In stock

Product ID: 3833 SKU: SKU-0884 Category:

Nederlands:

Gedichten begrijpen richt zich op het verdiepen van de waardering en het genot van kunst door middel van poëzie. De Haes biedt een nieuwe benadering van woordkunst, waarbij de nadruk ligt op een bewuste en diepere beleving van kunst. Het boek helpt lezers om gedichten beter te begrijpen en te waarderen door hen te leren hoe ze de betekenis en schoonheid van poëtische werken kunnen doorgronden.

L. F. M. de Haes was een Nederlands schrijver en dichter die zijn werk voornamelijk richtte op het bevorderen van kunstbegrip en literatuur. Zijn benadering van poëzie was educatief, waarbij hij streefde naar een diepere waardering van poëtische kunstvormen.

In Gedichten begrijpen legt de Haes uit hoe lezers de structuur, thema’s en stijlfiguren in gedichten kunnen herkennen en interpreteren. Door middel van analyse en uitleg van verschillende gedichten, biedt hij lezers de tools om hun eigen interpretaties te ontwikkelen en een rijkere ervaring te krijgen bij het lezen van poëzie.

Deze bundel is een waardevol hulpmiddel voor zowel nieuwe als ervaren lezers van poëzie, die hun begrip en waardering voor gedichten willen verdiepen.

English:

Understanding Poems focuses on deepening the appreciation and enjoyment of art through poetry. De Haes introduces a new approach to word art, emphasizing a conscious and deeper experience of art. The book aims to help readers better understand and appreciate poems by teaching them how to grasp the meaning and beauty of poetic works.

L. F. M. de Haes was a Dutch writer and poet whose work mainly aimed at promoting the understanding of art and literature. His approach to poetry was educational, striving for a deeper appreciation of poetic art forms.

In Understanding Poems, de Haes explains how readers can recognize and interpret the structure, themes, and stylistic elements in poems. Through the analysis and explanation of various poems, he provides readers with the tools to develop their own interpretations and gain a richer experience from reading poetry.

Dimensions 23 × 15,5 cm