Gedichten

Perk, Jacques. Gedichten. S. L. Van Looy, 1920. , Amsterdam. 153 pages. 1 Volume. 16th Edition. 13,7 cm. x 19,7 cm. Full cloth hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

6,50

In stock

Product ID: 6617 SKU: SKU-0445 Category:

Nederlands:

Jacques Fabrice Herman Perk (Dordrecht, 10 juni 1859 – Amsterdam, 1 november 1881) was een belangrijke Nederlandse dichter, wiens werk van grote invloed was op de Nederlandse literatuur. Ondanks zijn vroege overlijden op 22-jarige leeftijd door een longaandoening, liet Perk een blijvende indruk achter met zijn poëzie. Zijn bekendste werk, de sonnettenkrans Mathilde, werd uitgegeven door Willem Kloos en markeerde het begin van de vernieuwende Beweging van Tachtig. Perk’s beeldende natuurlyriek, vooral in de vorm van het sonnet, waarin hij ingrijpende vernieuwingen toepaste onder invloed van de Engelse dichter Shelley, behoort tot het beste in het Nederlands geschreven werk. Zijn poëzie heeft een blijvende invloed gehad op latere generaties dichters.

English:

Jacques Fabrice Herman Perk (Dordrecht, June 10, 1859 – Amsterdam, November 1, 1881) was a significant Dutch poet whose work had a profound impact on Dutch literature. Despite his early death at the age of 22 due to a lung disease, Perk left a lasting legacy with his poetry. His most famous work, the sonnet cycle Mathilde, published by Willem Kloos, marked the beginning of the innovative Movement of the Eighties. Perk’s vivid nature poetry, especially in the form of the sonnet, where he introduced significant innovations influenced by the English poet Shelley, ranks among the best written in Dutch. His poetry has had a lasting influence on subsequent generations of poets.

Dimensions 19,7 × 13,7 cm