Bij de tijd

Rinser, Luise. [Edited by Ester, Hans]. [Translated by Wolf, Ruth – van Hengel, Ria]. Bij de tijd. Dagboek 1967-1988. Samengesteld en van een nawoord voorzien door Hans Ester. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991. 232 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

10,00

In stock

Product ID: 6647 SKU: SKU-2837 Category:

Nederlands:

‘Bij de tijd’ van de Duitse schrijfster Luise Rinser (1911) bevat haar dagboeken uit de periode 1967-1988, in de vertaling en van een nawoord voorzien door Hans Ester. Het boek bestaat uit zes afdelingen die elkaar opvolgen en verschillende aspecten van Rinser’s leven en schrijverschap aantonen. Ondanks haar opstandigheid en zin voor rechtvaardigheid blijft Rinser een gelovige katholiek, wat haar dagboeken doordrenkt van religie en godsbesef. Haar reisverslagen zijn boeiend, en haar ontmoetingen met zowel bekende als onbekende mensen zeer lezenswaardig. Ze praat met jongeren en ouderen, voert gesprekken met figuren zoals Bomans en Willy Brandt, en neemt steeds weer stelling voor de armen, verdrukten en rechtelozen. Rinser is een pleitbezorgster voor emancipatie en vrouwenrechten. Haar dagboeken tonen waarom ze een veelgelezen schrijfster is, met een diepgaande betrokkenheid bij maatschappelijke en religieuze kwesties.

Luise Rinser (1911-2002) was een prominente Duitse schrijfster die bekend stond om haar kritische blik op maatschappelijke en politieke kwesties. Haar werk werd gekenmerkt door een sterke betrokkenheid bij sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten, en haar religieuze overtuigingen speelden een belangrijke rol in haar schrijverschap.

English:

‘Bij de tijd’ by the German writer Luise Rinser (1911) contains her diaries from the period 1967-1988, translated and with an afterword by Hans Ester. The book is divided into six sections that follow each other and highlight different aspects of Rinser’s life and authorship. Despite her rebellious nature and sense of justice, Rinser remains a devout Catholic, infusing her diaries with religion and a sense of the divine. Her travel accounts are captivating, and her encounters with both famous and unknown people are very readable. She engages with both young and old, converses with figures like Bomans and Willy Brandt, and consistently advocates for the poor, oppressed, and disenfranchised. Rinser is a proponent of emancipation and women’s rights. Her diaries reveal why she is such a widely read author, with a profound engagement in social and religious issues.

Luise Rinser (1911-2002) was a prominent German writer known for her critical perspective on social and political issues. Her work was characterized by a strong commitment to social justice and women’s rights, with her religious beliefs playing a significant role in her writing.

Dimensions 20 × 12,5 cm