De mandarijnen

De Bouvoir, Simone. [Translated by van Altena, Ernst]. De mandarijnen. Houten: Agathon, 1989. 732 pages. Volumes: 1 volume. 16th Edition. 200 mm. x 125 mm.
Condition: Fine. Softcover.

6,50

In stock

Product ID: 4675 SKU: SKU-2814 Category:

Nederlands

De mandarijnen van Simone de Beauvoir, vertaald door Ernst van Altena, speelt zich af in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in het Parijse intellectuele milieu van Sartre, Camus en hun tijdgenoten. De roman behandelt vele discussies over hun politieke betrokkenheid: moeten zij zich als linkse intellectuelen aansluiten bij de communistische partij? Tussen deze discussies door spelen zich enkele liefdesaffaires af. Hoewel De Beauvoir heeft tegengesproken dat deze roman een sleutelroman zou zijn, zijn Sartre, Camus en zijzelf gemakkelijk te herkennen in bepaalde personages. Dit schitterende boek biedt een unieke blik op die tijd en is een prachtige inleiding om Sartre en zijn kring te begrijpen. Het “nawoord” moet eigenlijk eerst gelezen worden. De vertaling is aanzienlijk beter dan de vorige (uit 1963), met een gemoderniseerde taal die minder verhullend is en meer aangepast aan de spreektaal zoals De Beauvoir die ook heeft gebruikt.

Simone de Beauvoir (1908-1986) was een Franse schrijfster, intellectueel, existentialist, filosofe, politieke activiste, feministe en sociaal theoreticus. Hoewel zij zichzelf niet als filosoof beschouwde, had zij een grote invloed op zowel feministisch existentialisme als feministische theorie. Haar werken, waaronder De tweede sekse en De mandarijnen, blijven belangrijke referenties in de literatuur en filosofie.

English

The Mandarins by Simone de Beauvoir, translated by Ernst van Altena, is set in the years following World War II in the Parisian intellectual milieu of Sartre, Camus, and their contemporaries. The novel deals with numerous discussions about their political involvement: should they, as left-wing intellectuals, join the communist party? Interspersed with these discussions are several love affairs. Although De Beauvoir has refuted the idea that this novel is a roman à clef, Sartre, Camus, and she herself are easily recognizable in certain characters. This brilliant book provides a unique insight into that era and is a wonderful introduction to understanding Sartre and his circle. The “afterword” should ideally be read first. The translation is significantly better than the previous one (from 1963), with modernized language that is less veiled and more in line with the colloquial speech as written by De Beauvoir.

Simone de Beauvoir (1908-1986) was a French writer, intellectual, existentialist, philosopher, political activist, feminist, and social theorist. Although she did not consider herself a philosopher, she had a significant influence on both feminist existentialism and feminist theory. Her works, including The Second Sex and The Mandarins, remain important references in literature and philosophy.

Weight 775 kg
Dimensions 125 × 200 cm