Een eigen gezicht

Groult, Benoîte. [Translated by Wielink, Nini]. Een eigen gezicht. (Original Title: Les Trois Quarts du temps). Amsterdam: Arena, 1992. 504 pages. 1 Volume. Fifth Edition. 14 cm. x 21,5 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine. No dust jacket.

isbn10: 9069740338

2,00

In stock

Product ID: 4671 SKU: SKU-2343 Category:

Nederlands:

Achttien jaar na het immens succesvolle “Zout op mijn huid” is er nu “Uit liefde voor het leven”, een overrompelende roman over de kracht van het lot en de vrije wil. Op adembenemende wijze vertelt Benoîte Groult het verhaal van Moïra, die met haar eigenzinnige beslissingen het leven van de mensen om zich heen ingrijpend verandert. De welbespraakte Moïra is een waarnemer, die zich soms gedwongen voelt in te grijpen in het leven van de hoofdpersonen. Zo is er Marion, die had gehoopt evenwicht en gelijkheid te vinden in haar huwelijk, maar zichzelf gebonden ziet door traditie. Moïra moedigt haar aan zich in een geheel onverwachte affaire met Brian, een woeste Ier, te werpen. Marions moeder Alice, ooit voorvechtster op het gebied van de vrouwenemancipatie, heeft zich voorgenomen zich niet door haar leeftijd te laten hinderen, ondanks alle uitdagingen en hindernissen die de moderne tijd met zich meebrengt. Maar dan komt de dag dat Moïra haar voor een belangrijke keuze stelt…

‘Een eigen gezicht’ presenteert Groult als de autobiografie van Louise, een vrouw die sterk op haarzelf lijkt. Als Louise bijna zestig is en energiek de laatste levensfase ingaat, vertelt ze over de veelbewogen jaren die achter haar liggen en geeft een indrukwekkend beeld van de wijze waarop ze zich heeft losgemaakt van de rol die haar familie en later de mannen in haar leven haar toedachten om eindelijk zichzelf te worden, iemand die voor haar eigen geestelijke én lichamelijke behoeftes uitkomt. Een heel genuanceerd boek met een feministisch thema dat zeer persoonlijk is uitgewerkt en veel moderne vrouwen zal aanspreken.

Benoîte Groult (1920-2016) was een Franse schrijfster en feministe, bekend om haar literaire werk en haar betrokkenheid bij de vrouwenbeweging. Groult begon haar carrière als journaliste en schreef later verschillende succesvolle romans en essays. Haar werk wordt gekenmerkt door een sterke feministische toon en een scherpe blik op de rol van vrouwen in de samenleving. Ze verkreeg internationale bekendheid met haar roman “Zout op mijn huid” en bleef haar hele leven actief in de strijd voor vrouwenrechten.

English:

Eighteen years after the immensely successful “Salt on My Skin,” there is now “Out of Love for Life,” an overwhelming novel about the power of fate and free will. Benoîte Groult tells the story of Moïra, who profoundly changes the lives of the people around her with her willful decisions. The eloquent Moïra is an observer who sometimes feels compelled to intervene in the lives of the main characters. For example, there is Marion, who hoped to find balance and equality in her marriage but finds herself bound by tradition. Moïra encourages her to engage in a completely unexpected affair with Brian, a fierce Irishman. Marion’s mother Alice, once a pioneer in women’s emancipation, has resolved not to let her age hinder her, despite all the challenges and obstacles of modern times. But then comes the day when Moïra presents her with an important choice…

‘Een eigen gezicht’ (A Face of One’s Own) presents Groult as the autobiography of Louise, a woman who strongly resembles herself. As Louise approaches sixty and energetically enters the last phase of her life, she reflects on the tumultuous years behind her, providing an impressive picture of how she freed herself from the roles assigned by her family and later by the men in her life, to finally become herself, someone who stands up for her own mental and physical needs. A very nuanced book with a feminist theme that is very personally developed and will appeal to many modern women.

Benoîte Groult (1920-2016) was a French writer and feminist, known for her literary work and her involvement in the women’s movement. Groult began her career as a journalist and later wrote several successful novels and essays. Her work is characterized by a strong feminist tone and a sharp eye on the role of women in society. She gained international fame with her novel “Salt on My Skin” and remained active in the fight for women’s rights throughout her life.

Dimensions 21,5 × 14 cm
isbn10

9069740338