De vice-consul

Duras, Marguerite. De vice-consul. (Original Title: Le vice-consul). Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1967. Printed by Bosch, Utrecht. 160 pages. Volumes: 1 volume. Series: Auteurs van de tweede eeuwhelft. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 19,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 4678 SKU: SKU-2817 Category:

Nederlands:

De vice-consul van Lahore heeft Lahore moeten verlaten. Zijn superieuren weten niet goed raad met hem. Hij is een uitgestotene, een melaatse. Is hij zich dit bewust? Gaat het werkelijke leven langs hem heen? Is hij inderdaad verliefd op de vrouw van de ambassadeur? De lezer weet het niet. Alles in dit boek blijft in het vage. Alleen de afschuw van melaatsheid is duidelijk. Een tweede verhaal speelt hier doorheen, over een zwanger bedelmeisje, uitgestoten door haar familie. Is ze ook melaats?

De vice-consul, geschreven door Marguerite Duras, is een complexe en gelaagde roman die speelt met thema’s van uitsluiting, liefde, en de menselijke conditie. Het verhaal onderzoekt de geestelijke en fysieke isolatie van de vice-consul, een man die door zijn handelingen en gedragingen uit de samenleving is verbannen. Door de dubbele verhaallijn van de vice-consul en het bedelmeisje, verkent Duras diepere vragen over menselijke waardigheid, compassie en de destructieve kracht van sociale stigma’s.

Marguerite Duras (1914-1996) was een Franse schrijver en filmregisseur, bekend om haar experimentele vertelstijl en introspectieve karakterstudies. Ze schreef tientallen romans, essays en filmscenario’s, en won in 1984 de prestigieuze Prix Goncourt voor haar roman “L’Amant” (De minnaar). Haar werk wordt gekenmerkt door een diepgaande verkenning van de menselijke emoties en relaties, vaak tegen de achtergrond van politieke en sociale onrust. Duras’ unieke stem en stijl hebben haar een prominente plaats in de Franse literatuur bezorgd.

English:

The vice-consul of Lahore has had to leave Lahore. His superiors are at a loss with him. He is an outcast, a leper. Is he aware of this? Does real life pass him by? Is he truly in love with the ambassador’s wife? The reader does not know. Everything in this book remains vague. Only the horror of leprosy is clear. A second story interweaves with this, about a pregnant beggar girl, cast out by her family. Is she also a leper?

The Vice-Consul, written by Marguerite Duras, is a complex and layered novel that plays with themes of exclusion, love, and the human condition. The story explores the mental and physical isolation of the vice-consul, a man banished from society due to his actions and behavior. Through the dual storyline of the vice-consul and the beggar girl, Duras delves into deeper questions about human dignity, compassion, and the destructive power of social stigmas.

Marguerite Duras (1914-1996) was a French writer and film director, known for her experimental narrative style and introspective character studies. She wrote dozens of novels, essays, and film scripts, and won the prestigious Prix Goncourt in 1984 for her novel “L’Amant” (The Lover). Her work is characterized by a profound exploration of human emotions and relationships, often set against the backdrop of political and social turmoil. Duras’ unique voice and style have earned her a prominent place in French literature.

Dimensions 19,5 × 12,5 cm