Het grote avontuur

Fournier, Alain. [Translated by Nord, Max]. Het grote avontuur. Amsterdam: Em. Querido, 1955. 220 pages. 1 Volume. Series: De Salamander. Third Edition. 12 cm. x 19 cm. Hardcover with dust jacket. Sewn binding. Condition: Good.

7,50

In stock

Product ID: 4634 SKU: SKU-0074 Category:

Nederlands:

“Het grote avontuur” is de Nederlandse vertaling van “Le grand Meaulnes” door Alain-Fournier, vertaald door Max Nord. Deze derde editie werd gepubliceerd door Em. Querido in Amsterdam in 1955 en maakt deel uit van de reeks De Salamander. Het boek omvat 220 pagina’s en meet 12 cm x 19 cm. Het is uitgevoerd als een softcover met stofomslag en verkeert in goede staat.

In 1909, op tweeëntwintigjarige leeftijd, schreef Alain-Fournier: “Ik ben van plan een boek te schrijven, gebaseerd op, de trekken van mijn eigen gezicht, iets dat fundamenteel én aardig is.” “Le grand Meaulnes” is de enige roman die Alain-Fournier heeft kunnen voltooien en publiceren voordat hij kort daarna sneuvelde in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog.

Jarenlang werkte hij geduldig aan zijn roman. Veel van het landelijke leven in zijn geliefde geboortestreek rond Bourges, ten zuiden van Parijs, vindt een plaats in zijn verhaal. Dit zijn misschien wel de mooiste bladzijden die ooit over het Franse platteland geschreven zijn.

Eigen jeugddromen en bezetenheid vormden de aanzet voor het verhaal. Zo kreeg de jonge vrouw die Alain-Fournier in 1905 ontmoette en die in één gesprek een niet te doven vuur in hem ontstak, een stralend evenbeeld in de aanbedene van zijn boek: Yvonne de Galais, de bewoonster van het geheimzinnige landhuis dat de kern van het ‘grote avontuur’ vormt en aan wie zowel de titelheld als de verteller hun hart verliezen.

Alain-Fournier heeft iets van zichzelf meegegeven aan drie gedaanten in het boek: aan de verteller, een eenzame onderwijzerszoon; aan de gekwelde jonge aristocraat Frantz de Galais, wiens jonge bruid er op de huwelijksdag vandoor gaat; en aan de ‘grote’ Meaulnes, een vrijgevochten schooljongen die, verdwaald tijdens een escapade, terechtkomt op Frantz’ bruiloftsfeest en daar verliefd wordt op diens zuster Yvonne. Het feest wordt middenin de nacht afgebroken, Meaulnes verlaat het vervallen landhuis en wordt naar school teruggebracht. Na die nacht gaat hij samen met zijn trouwe vriend, de verteller, op zoek naar het geheimzinnige landhuis en de lieflijke bewoonster ervan.

English:

“Het grote avontuur” (The Great Adventure) is the Dutch translation of “Le grand Meaulnes” by Alain-Fournier, translated by Max Nord. This third edition was published by Em. Querido in Amsterdam in 1955 and is part of the De Salamander series. The book comprises 220 pages and measures 12 cm x 19 cm. It is presented as a softcover with a dust jacket and is in good condition.

In 1909, at the age of twenty-two, Alain-Fournier wrote: “I intend to write a book based on the features of my own face, something fundamental and pleasant.” “Le grand Meaulnes” is the only novel Alain-Fournier was able to complete and publish before he was killed shortly thereafter in the early months of World War I.

He worked patiently on his novel for years. Much of the rural life in his beloved birthplace around Bourges, south of Paris, finds a place in his story. These are perhaps the most beautiful pages ever written about the French countryside.

His own youthful dreams and obsessions inspired the story. The young woman Alain-Fournier met in 1905, who ignited an inextinguishable fire in him during a single conversation, found a radiant counterpart in the beloved of his book: Yvonne de Galais, the resident of the mysterious mansion that forms the core of the ‘great adventure,’ and to whom both the title character and the narrator lose their hearts.

Alain-Fournier imbued three characters in the book with aspects of himself: the narrator, a lonely schoolteacher’s son; the tormented young aristocrat Frantz de Galais, whose young bride runs away on their wedding day; and the ‘great’ Meaulnes, a free-spirited schoolboy who, lost during an escapade, ends up at Frantz’s wedding party and falls in love with his sister Yvonne. The party is abruptly ended in the middle of the night, Meaulnes leaves the dilapidated mansion, and is taken back to school. After that night, he and his loyal friend, the narrator, set out to find the mysterious mansion and its lovely resident.

Dimensions 19 × 12 cm