Rif

Gunesekera, Romesh. [Translated by Jonkers, Ronald]. Rif. (Original Title: Reef). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1994. 181 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9038826737

isbn13: 9789038826738

.

8,00

In stock

Product ID: 5894 SKU: SKU-2714 Category:

Nederlands

Triton, de Srilankaanse hoofdpersoon en tevens ik-figuur, komt op 11-jarige leeftijd als jongste hulpje werken in de villa van de slechts acht jaar oudere Salgado, een stille oceanograaf. In vier hoofdstukken wordt Triton’s carrière-verloop geschetst. Van knechtje temidden van het overige personeel ontwikkelt hij zich tot enige bediende. Hij excelleert als kok en weet met vaardige hand smakelijke creaties te bereiden (de voorkaft van het boek belicht dit aspect). Halverwege de roman wordt Salgado verliefd, kort erop trekt de dame in kwestie bij hem in. Geleidelijk neemt het leven in huis een keer; de relatie loopt spaak. Er daalt een sfeer van politieke dreiging en verval over de laatste pagina’s neer. Als Sri Lanka wordt meegezogen in een neerwaartse spiraal van geweld zitten Salgado en Triton al in Londen. Door de hele roman loopt het element der zee heen; immers, een oceanograaf, met een bediende met de zilte naam Triton die appetijtelijke zeebanketten creëert. Soepel, indringend en ongecompliceerd geschreven. Voor een beter begrip van de vele door de tekst geweven inheemse woorden ware een woordenlijstje welkom geweest. Genomineerd voor de Booker Prize 1994.

Romesh Gunesekera, geboren op 1 november 1954 in Colombo, Sri Lanka, is een internationaal bekende auteur die vooral bekendheid verwierf met zijn debuutroman “Reef,” waarmee hij werd genomineerd voor de Booker Prize in 1994. Gunesekera’s werk wordt gekenmerkt door zijn lyrische schrijfstijl en zijn vermogen om diepgaande menselijke emoties en sociale thema’s te verkennen. Zijn verhalen spelen vaak in op de culturele en politieke complexiteit van Sri Lanka, verweven met universele thema’s van verandering en identiteit. Naast “Reef” heeft Gunesekera meerdere romans en korte verhalenbundels geschreven die zijn literaire talent en veelzijdigheid verder onderstrepen. Hij woont momenteel in Londen en blijft een invloedrijke stem in de hedendaagse literatuur.

English

Triton, the Sri Lankan protagonist and narrator, starts working as the youngest helper at the age of 11 in the villa of Salgado, a quiet oceanographer only eight years his senior. In four chapters, Triton’s career progression is outlined. From a lowly servant among other staff, he evolves into the sole servant. He excels as a cook, skillfully creating delicious dishes (highlighted on the book’s cover). Midway through the novel, Salgado falls in love, and soon the lady in question moves in with him. Gradually, life in the house changes; the relationship falters. A sense of political threat and decay descends over the final pages. As Sri Lanka is drawn into a downward spiral of violence, Salgado and Triton are already in London. Throughout the novel, the element of the sea is prevalent; after all, Salgado is an oceanographer with a servant named Triton who creates appetizing seafood banquets. Smoothly, compellingly, and simply written. A glossary would have been welcome for a better understanding of the many indigenous words woven into the text. Nominated for the Booker Prize in 1994.

Romesh Gunesekera, born on November 1, 1954, in Colombo, Sri Lanka, is an internationally renowned author who gained prominence with his debut novel “Reef,” which was shortlisted for the Booker Prize in 1994. Gunesekera’s work is characterized by his lyrical writing style and his ability to explore profound human emotions and social themes. His stories often delve into the cultural and political complexities of Sri Lanka, interwoven with universal themes of change and identity. In addition to “Reef,” Gunesekera has written several novels and short story collections that further highlight his literary talent and versatility. He currently resides in London and continues to be an influential voice in contemporary literature.

Weight 228 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm