Een vrouw van vlees en bloed

Alther, Lisa. [Translated by De Swaan, Nicky]. Een vrouw van vlees en bloed. (Original Title: Bedrock). Amsterdam: Contact, 1990. 343 pages. 1 Volume. First Dutch Language Edition. 15 cm. x 23 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 902546856X

3,00

In stock

Product ID: 5176 SKU: SKU-2314 Category:

Nederlands:

Het belangrijkste in dit verhaal is misschien wel de relatie tussen de hoofdpersonen, twee vrouwen, de een beeldend kunstenaar, de ander fotografe. Maar ook de relaties van de vrouwen met de andere mensen om hen heen worden doordacht weergegeven. De auteur weet in dit boek, net als in haar ander werk de figuren zó te beschrijven, dat het einde echt een afscheid betekent voor de lezer. Je wilt niet dat het verhaal ophoudt. Het boeit tot het einde toe. Sommige gedeelten van het boek zijn zeer literair geschreven, andere gedeelten meer verhalend, vertellend. Interessant aspect is het omgaan van de mensen met seks, dat is zeker geen doorsnee-manier alhoewel menigeen eigen gevoelens op dat terrein zal ‘herkennen’. Een boek voor echte lezers, die bovendien van psychologische processen houden.

Lisa Alther is een Amerikaanse auteur bekend om haar levendige en diepgaande karakterstudies. Geboren in 1944, heeft ze verschillende romans geschreven die vaak complexe relaties en persoonlijke groei onderzoeken. Alther’s werk, waaronder “Een vrouw van vlees en bloed,” wordt geprezen om haar vermogen om menselijke emoties en interacties op een genuanceerde en empathische manier weer te geven.

English:

The main focus of this story is perhaps the relationship between the protagonists, two women, one a visual artist and the other a photographer. The author also thoughtfully portrays the relationships of the women with the other people around them. In this book, as in her other works, Alther describes the characters so vividly that the ending feels like a real farewell to the reader. You do not want the story to end. It captivates until the very end. Some parts of the book are very literary, while others are more narrative and storytelling. An interesting aspect is how people deal with sex, which is certainly not a conventional approach, although many may recognize their own feelings in this area. A book for true readers who also appreciate psychological processes.

Lisa Alther is an American author known for her vivid and profound character studies. Born in 1944, she has written several novels that often explore complex relationships and personal growth. Alther’s work, including “Bedrock” (“Een vrouw van vlees en bloed”), is praised for her ability to depict human emotions and interactions in a nuanced and empathetic manner.

Dimensions 23 × 15 cm
isbn10

902546856X