Het ware verhaal van de Kelly-bende

Carey, Peter. [Translated by Kok, Inge]. Het ware verhaal van de Kelly-bende. (Original Title: True History of the Kelly Gang). Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2002. 430 pages. Volumes: 1 volume. Third Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

12,50

In stock

Product ID: 5892 SKU: SKU-2710 Category:

Nederlands

In dit boek vertelt Ned Kelly, de beroemdste struikrover van Australië, zijn levensverhaal voor zijn dochter. Het is het meeslepende relaas van een volkse rasverteller die weinig scholing heeft gehad. Dankzij zijn inlevingsvermogen, zijn gevoel voor humor en zijn gave om rake vergelijkingen te vinden, is het echter een fascinerend verslag met veel hilarische en ontroerende momenten. Een boek vol warmte, verbondenheid en trouw, waardoor je na afloop het liefst weer opnieuw begint!

Deze onlangs met de Booker Prize 2001 onderscheiden historische biografie in roman-vorm gaat over het leven van de Australische struikrover Ned Kelly, die in de jaren ’70 van de 19e eeuw roofovervallen pleegde, samen met zijn bendeleden: zijn broer Dan, Joe Byrne en Steve Hart. De gebeurtenissen spelen zich af in het noorden van de deelstaat Victoria (hoofdstad Melbourne) en de bende raakt steeds meer in conflict met de autoriteiten en de politie. Uiteindelijk wordt de bende belegerd door de politie, waarna Ned Kelly wordt gevangen genomen en naderhand wordt opgehangen. Het verhaal is gebaseerd op autobiografische geschriften van Kelly, die hij deels schreef op briefpapier van door hem beroofde banken en die aan zijn dochter zijn gericht. De schrijver heeft deze in 13 hoofdstukken verwerkt, waaraan steeds een korte inhoud van een van Kelly’s oorspronkelijke geschriften vooraf gaat. Het verhaal is in de ik-vorm, het taalgebruik is eenvoudig, direct, soms plat en bevat veel dialoog, waardoor de geschiedenis een heel authentieke indruk maakt.

Peter Carey, geboren op 7 mei 1943 in Bacchus Marsh, Victoria, Australië, is een van de meest vooraanstaande hedendaagse schrijvers. Hij heeft tweemaal de Booker Prize gewonnen, voor “Oscar and Lucinda” in 1988 en “True History of the Kelly Gang” in 2001. Carey’s werk wordt gekenmerkt door zijn meesterlijke vertelstijl, rijke karakterontwikkeling en het vermogen om historische gebeurtenissen op levendige en meeslepende wijze tot leven te brengen. Naast romans heeft Carey ook korte verhalen en essays geschreven, en hij wordt vaak geprezen om zijn bijdrage aan de Australische literatuur. Zijn veelzijdigheid en diepgaande inzicht in menselijke emoties maken hem tot een unieke stem in de wereld van de literatuur.

English

In this book, Ned Kelly, Australia’s most famous bushranger, tells his life story for his daughter. It is the captivating account of a folk storyteller with little formal education. Thanks to his empathy, sense of humor, and gift for striking comparisons, it is a fascinating narrative with many hilarious and touching moments. A book full of warmth, solidarity, and loyalty, making you want to start over again as soon as you finish!

This historical biography in novel form, recently awarded the Booker Prize 2001, is about the life of Australian bushranger Ned Kelly, who committed robberies in the 1870s along with his gang members: his brother Dan, Joe Byrne, and Steve Hart. The events take place in the northern part of the state of Victoria (capital Melbourne), and the gang increasingly clashes with the authorities and police. Eventually, the gang is besieged by the police, and Ned Kelly is captured and later hanged. The story is based on Kelly’s autobiographical writings, which he partly wrote on stationery from banks he robbed and addressed to his daughter. The author has incorporated these into 13 chapters, each preceded by a brief summary of one of Kelly’s original writings. The story is written in the first person, the language is simple, direct, sometimes coarse, and contains a lot of dialogue, giving the history a very authentic feel.

Peter Carey, born on May 7, 1943, in Bacchus Marsh, Victoria, Australia, is one of the foremost contemporary writers. He has won the Booker Prize twice, for “Oscar and Lucinda” in 1988 and “True History of the Kelly Gang” in 2001. Carey’s work is characterized by his masterful storytelling, rich character development, and ability to bring historical events to life in a vivid and compelling way. In addition to novels, Carey has written short stories and essays and is often praised for his contribution to Australian literature. His versatility and profound insight into human emotions make him a unique voice in the literary world.

Weight 558 kg
Dimensions 21 × 13,5 cm