Jazz

Morrison, Toni. [Translated by Vink, Nettie]. Jazz. (Original Title: Jazz). Amsterdam: Amber, 1993. 234 pages. 1 Volume. Second Edition. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9050931952

isbn13: 9789050931953

3,50

In stock

Product ID: 5180 SKU: SKU-2782 Category:

Nederlands

Jazz speelt zich af in Harlem, 1926. Het tintelende, sprankelende stadsleven trekt grote aantallen zwarte mensen uit het zuiden die hun geluk zoeken in New York. Een van hen is Joe Trace die de kost probeert te verdienen door onder andere huis-aan-huis cosmetica te verkopen. Tijdens een van zijn bezoeken komt hij in contact met het veel jongere meisje Dorcas met wie hij een gepassioneerde liefdesrelatie begint. De verhouding eindigt tragisch wanneer de jaloerse Joe Trace het meisje doodschiet. Vanaf dat moment zit Joe thuis als versteend in een stoel, niet meer in staat iets te ondernemen, ondergedompeld in een groot verdriet. Zijn vrouw Violet probeert in een aanval van razernij en wraakgevoelens het lijk van Dorcas met messteken te verminken. Later zoekt zij contact met de tante van het dode meisje in een poging het overspel van haar man te begrijpen, te analyseren en uiteindelijk te vergeten. Het verhaal van Joe Trace, Dorcas en de lotgevallen van Violet worden gevolgd door een mysterieuze stem die improviserend en associërend vertelt.

Rond 1926 trokken veel zwarte mensen uit het zuiden van de VS naar New York om een leven met betere toekomstmogelijkheden op te bouwen. Zo ook Joe Trace en zijn vrouw Violet. Joe gaat huis-aan-huis cosmetica verkopen en Violet knipt en krult haren. Als Joe 50 jaar oud is, begint hij een gepassioneerde relatie met de 18-jarige Dorcas. Na een paar maanden schiet hij haar dood. Deze gebeurtenis zet vele personen en het verhaal in beweging. Het verhaal wordt verteld door een anonieme, beschouwende persoonlijkheid op de achtergrond, die ook commentaar geeft op de gebeurtenissen. Het is een bijzonder verhaal, mede omdat de gebeurtenissen steeds een heel andere wending nemen dan men verwacht. Een sterke literaire roman, die de lezer voortdurend op verrassingen trakteert.

Toni Morrison kreeg de Pulitzer Prize voor haar roman Beminde (Beloved). Haar werk staat bekend om de diepgaande verkenning van het Afro-Amerikaanse leven en haar vermogen om complexe thema’s en karakters tot leven te brengen. Jazz is een prachtig voorbeeld van haar literaire talent, met een verhaal dat de lezer voortdurend op verrassingen trakteert. Morrison ontving talloze prijzen en onderscheidingen voor haar bijdragen aan de literatuur, waaronder de Nobelprijs voor Literatuur. Ze overleed op 5 augustus 2019, maar haar literaire nalatenschap blijft voortleven als een belangrijke en inspirerende stem in de Amerikaanse literatuur.

English

Jazz is set in Harlem, 1926. The vibrant city life attracts large numbers of black people from the South seeking their fortune in New York. One of them is Joe Trace, who tries to make a living by selling cosmetics door-to-door. During one of his visits, he meets a much younger girl, Dorcas, with whom he begins a passionate love affair. The relationship ends tragically when the jealous Joe Trace shoots the girl. From that moment on, Joe sits at home as if petrified, unable to do anything, submerged in great sorrow. His wife, Violet, in a fit of rage and feelings of revenge, attempts to mutilate Dorcas’s corpse with knife wounds. Later, she seeks contact with the dead girl’s aunt in an attempt to understand, analyze, and ultimately forget her husband’s infidelity. The story of Joe Trace, Dorcas, and Violet’s misadventures is narrated by a mysterious voice that improvises and associates.

Around 1926, many black people from the South moved to New York to build a life with better prospects. Joe Trace and his wife Violet were among them. Joe sells cosmetics door-to-door while Violet cuts and curls hair. At 50 years old, Joe starts a passionate relationship with the 18-year-old Dorcas. After a few months, he shoots her dead. This event sets many people and the story in motion. The tale is narrated by an anonymous, reflective personality in the background, who also comments on the events. It is a unique story, partly because the events take unexpected turns. A strong literary novel, constantly surprising the reader.

Toni Morrison received the Pulitzer Prize for her novel Beloved. Her work is known for its deep exploration of African American life and her ability to bring complex themes and characters to life. Jazz is a beautiful example of her literary talent, with a story that continually surprises the reader. Morrison received numerous awards and honors for her contributions to literature, including the Nobel Prize for Literature. She passed away on August 5, 2019, but her literary legacy continues to live on as an important and inspiring voice in American literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9050931952

isbn13

9789050931953