Londen en Parijs

Dickens, Charles. [Translated by Kuylman, J.]. Londen en Parijs. (Original Title: A Tale of Two Cities). Brussel / Amsterdam: De Lage Landen / De Wereldbibliotheek, MCMXLIV [1944]. Printed by E. Stockmans & Co., Merksem – Antwerpen. 698 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 12,5 cm. x 19 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

5,50

In stock

Product ID: 7127 SKU: SKU-2806 Category:

Nederlands

Londen en Parijs van Charles Dickens, vertaald door J. Kuylman, is een meeslepende roman die zich afspeelt tijdens de tumultueuze jaren van de Franse Revolutie. Op een novemberavond in 1775 rijdt een postkoets van Londen naar Dover over de heuvels, wanneer ze wordt ingehaald door een bode te paard met de cryptische boodschap “Tot het leven teruggeroepen”. De betekenis van deze boodschap wordt duidelijk wanneer we in Parijs de dokter Manette vinden, die jarenlang gevangen zat in de Bastille en nu, door de zorg van zijn dochter Lucie, langzaam tot het leven wordt teruggeroepen.

Dokter Manette vestigt zich in Londen, waar zijn dochter Lucie en een jonge Fransman, Charles Darnay, verliefd op elkaar worden. Darnay, van aristocratische afkomst, reist tijdens de terreurdagen van de Franse Revolutie naar Parijs, waar hij gevangen wordt genomen. Na eindeloze inspanningen wordt hij vrijgesproken, maar kort daarna opnieuw gegrepen en ter dood veroordeeld. In een ontroerende daad van liefde en zelfopoffering ziet Sydney Carton, een vriend van Lucie die haar in stilte aanbidt, een manier om Darnay te redden.

Charles Dickens (1812-1870) was een van de meest invloedrijke en populaire Engelse romanschrijvers van de negentiende eeuw. Zijn werken, zoals A Tale of Two Cities (Londen en Parijs), worden geprezen om hun scherpe sociale kritiek en diepgaande karaktertekeningen. Dickens’ vermogen om levendige en complexe personages te creëren, gecombineerd met zijn inzicht in de sociale ongelijkheden van zijn tijd, heeft hem een blijvende plaats in de literaire canon opgeleverd. Londen en Parijs is een krachtige evocatie van de menselijke geest in tijden van extreme crisis en een tijdloze getuigenis van liefde en opoffering.

English

A Tale of Two Cities by Charles Dickens, translated by J. Kuylman, is a gripping novel set during the tumultuous years of the French Revolution. On a November evening in 1775, a stagecoach travels from London to Dover over the hills when it is overtaken by a horseman with the cryptic message “Recalled to Life”. The meaning of this message becomes clear when we find Dr. Manette in Paris, who, after years of imprisonment in the Bastille, is slowly being brought back to life through the care of his daughter, Lucie.

Dr. Manette settles in London, where his daughter Lucie falls in love with a young Frenchman, Charles Darnay. Darnay, of aristocratic descent, travels to Paris during the Reign of Terror of the French Revolution, where he is imprisoned. After tremendous efforts, he is acquitted but is soon arrested again and sentenced to death. In a moving act of love and self-sacrifice, Sydney Carton, a friend of Lucie who loves her silently, finds a way to save Darnay.

Charles Dickens (1812-1870) was one of the most influential and popular English novelists of the nineteenth century. His works, such as A Tale of Two Cities, are praised for their sharp social criticism and deep characterizations. Dickens’ ability to create vivid and complex characters, combined with his insight into the social inequalities of his time, has earned him a lasting place in the literary canon. A Tale of Two Cities is a powerful evocation of the human spirit in times of extreme crisis and a timeless testament to love and sacrifice.

Dimensions 19 × 12,5 cm