Het utopia van Darcy

Weldon, Fay. [Translated by Veldhuizen, Dorien]. Het utopia van Darcy. (Original Title: Darcy’s Utopia). Amsterdam: Bert Bakker, 1990. 262 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,8 cm. x 21,4 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 6516 SKU: SKU-4063 Category:

Nederlands:

Het utopia van Darcy van Fay Weldon, vertaald door Dorien Veldhuizen, is een boeiende roman die het verhaal vertelt van Julian Darcy en zijn vrouw Eleanor. Julian, de rector-magnificus van een bekende Engelse universiteit, en zijn ambitieuze vrouw Eleanor hebben een nieuwe samenleving bedacht waarin geld onbelangrijk zou zijn. Om de economische recessie tegen te gaan, voert Julian op Dolle Zondag een gewaagde actie uit waarbij geldautomaten spontaan bankbiljetten beginnen uit te spuwen. Voor deze daad belandt Julian in de gevangenis.

Eleanor Darcy, geboren als Apricot Ellis, laat zich ondertussen interviewen door Valerie Jones van het vrouwenblad Aura over haar privéleven, en door de economische journalist Hugo Vansittart over haar filosofische ideeën. Eleanor komt uit een arm milieu en is een buitenechtelijk kind. Om te ontsnappen aan haar achtergrond trouwt ze met de idealistische Bernard Parkin, wat haar introduceert in de linkse universitaire kringen. Haar kinderloze huwelijk blijkt echter een bron van verveling te zijn, en Eleanor begint te intrigeren tegen haar man en oude vriendinnen. De vraag rijst of het werkelijk door zwarte magie komt dat Bernard zo totaal mislukt.

Terwijl Eleanor haar verhaal vertelt, ontwikkelen zich parallel verschillende verhaallijnen. Valerie en Hugo, beiden getrouwd, ontmoeten elkaar bij een prijsuitreiking en beginnen een hartstochtelijke affaire die zich afspeelt in de Holiday Inn waar ze zich teruggetrokken hebben. Weldon verweeft het alledaagse en het filosofische op meesterlijke wijze, waarbij serieuze en hilarische gebeurtenissen elkaar in razend tempo afwisselen. Elk personage maakt een onvoorspelbare ontwikkeling door, wat leidt tot een dynamische en intrigerende plot.

Weldon onderzoekt in deze roman thema’s zoals idealisme, economische crises, persoonlijke ambitie en de complexiteit van menselijke relaties. Haar schrijfstijl is scherpzinnig en onderhoudend, met een vleugje satire en humor die de serieuze ondertonen van het verhaal verlichten.

Fay Weldon, geboren in 1931, is een gerenommeerde Britse schrijfster en feministe, bekend om haar scherpe sociale commentaren en de sterke vrouwenfiguren in haar werk. Haar romans, korte verhalen en toneelstukken worden geprezen om hun inzicht in de menselijke natuur en de maatschappij. Het utopia van Darcy is een uitstekend voorbeeld van Weldon’s talent om complexe maatschappelijke kwesties te verpakken in meeslepende en toegankelijke verhalen. Haar werk blijft relevant en intrigerend, en ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke schrijvers van haar generatie.

English:

Darcy’s Utopia by Fay Weldon, translated into Dutch by Dorien Veldhuizen, is an engaging novel that tells the story of Julian Darcy and his wife Eleanor. Julian, the rector of a renowned English university, and his ambitious wife Eleanor have conceived a new society where money would be unimportant. To combat the economic recession, Julian orchestrates a bold stunt on “Mad Sunday,” causing ATMs to spew out banknotes spontaneously. For this act, Julian ends up in prison.

Meanwhile, Eleanor Darcy, born Apricot Ellis, is interviewed by Valerie Jones for the women’s magazine Aura about her personal life and by economic journalist Hugo Vansittart about her philosophical ideas. Eleanor comes from a poor background and is an illegitimate child. To escape her background, she marries the idealistic Bernard Parkin, which introduces her to left-wing academic circles. However, her childless marriage turns out to be a source of boredom, and Eleanor begins to scheme against her husband and old friends. The question arises whether it is really due to black magic that Bernard fails so miserably.

As Eleanor narrates her story, parallel storylines develop. Valerie and Hugo, both married, meet at an award ceremony and embark on a passionate affair that takes place in the Holiday Inn where they have secluded themselves. Weldon masterfully weaves the everyday with the philosophical, with serious and hilarious events alternating at a rapid pace. Each character undergoes unpredictable developments, leading to a dynamic and intriguing plot.

In this novel, Weldon explores themes such as idealism, economic crises, personal ambition, and the complexity of human relationships. Her writing style is sharp and entertaining, with a touch of satire and humor that lightens the serious undertones of the story.

Fay Weldon, born in 1931, is a renowned British author and feminist, known for her sharp social commentaries and strong female characters. Her novels, short stories, and plays are praised for their insight into human nature and society. Darcy’s Utopia is an excellent example of Weldon’s talent for packaging complex social issues into compelling and accessible narratives. Her work remains relevant and intriguing, and she is considered one of the most influential writers of her generation.

Weight 360 kg
Dimensions 21,4 × 13,8 cm