Stuifzwam

Weldon, Fay. [Translated by Hilsum, Marja]. Stuifzwam. (Original Title: Puffball). Amsterdam: Bert Bakker, 1985. 258 pages. Volumes: 1 volume. Third Edition. 14 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 6517 SKU: SKU-4064 Category:

Nederlands:

Stuifzwam van Fay Weldon, vertaald door Marja Hilsum, is een boeiende roman die de reis volgt van Liffey, een jong kind-vrouwtje dat verhuist van het drukke Londen naar het rustige Engelse platteland. Gedreven door een sterke biologische drang tot voortplanting, besluit Liffey samen met haar man Richard de stad te verruilen voor het platteland om daar een gezin te stichten.

Op het platteland stuiten ze op een wereld vol onbekende uitdagingen en nieuwe buren. Liffey’s buurvrouw, een boerin genaamd Mabs Tucker, wordt jaloers op Liffey’s jeugdige schoonheid en haar zwangerschap. Mabs, die zelf worstelt met vruchtbaarheidsproblemen en persoonlijke ontevredenheid, besluit haar toevlucht te nemen tot hekserij en kruidengeneeskunde om Liffey’s zwangerschap te saboteren. Ze gebruikt magische drankjes en bezweringen in een poging om alles te laten mislukken.

Ondanks de donkere en vijandige krachten die tegen haar werken, blijft Liffey vechten voor haar toekomst. Haar reis naar moederschap en volwassenheid wordt getekend door innerlijke groei en veerkracht. Uiteindelijk wint Liffey de strijd, verandert ze in een volwassen vrouw en wordt ze een liefdevolle moeder.

Weldon’s schrijfstijl is humoristisch en realistisch, met een scherp oog voor de complexiteit van het vrouwenleven. Thema’s zoals liefde, macht, afhankelijkheid, geld en kinderen spelen een grote rol in het verhaal. De dialogen zijn uitstekend en de schrijfstijl is levendig en helder, wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van het boek.

Fay Weldon, geboren in 1931, is een gerenommeerde Britse schrijfster die bekend staat om haar scherpe sociale commentaren en de sterke vrouwelijke personages in haar werk. Haar romans, korte verhalen en toneelstukken worden geprezen om hun inzicht in de menselijke natuur en de maatschappij. Stuifzwam is een prachtig voorbeeld van Weldon’s talent om de innerlijke worstelingen en triomfen van vrouwen op een boeiende en vaak humoristische manier te beschrijven. Haar werk blijft relevant en intrigerend, en ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke schrijvers van haar generatie.

English:

Puffball by Fay Weldon, translated into Dutch by Marja Hilsum, is an engaging novel that follows the journey of Liffey, a young woman-child who moves from bustling London to the tranquil English countryside. Driven by a strong biological urge to reproduce, Liffey and her husband Richard decide to leave the city behind to start a family in the countryside.

In their new rural environment, they encounter a world full of unfamiliar challenges and new neighbors. Liffey’s neighbor, a farmer’s wife named Mabs Tucker, becomes jealous of Liffey’s youthful beauty and her pregnancy. Mabs, struggling with her own fertility issues and personal dissatisfaction, resorts to witchcraft and herbal remedies in an attempt to sabotage Liffey’s pregnancy. She uses magical potions and spells in an effort to cause everything to go wrong.

Despite the dark and hostile forces working against her, Liffey fights for her future. Her journey to motherhood and adulthood is marked by inner growth and resilience. Ultimately, Liffey triumphs, transforming into a mature woman and loving mother.

Weldon’s writing style is humorous and realistic, with a keen eye for the complexities of women’s lives. Themes such as love, power, dependency, money, and children play significant roles in the story. The dialogues are excellent, and the writing style is lively and clear, contributing to the book’s appeal.

Fay Weldon, born in 1931, is a renowned British author known for her sharp social commentary and strong female characters. Her novels, short stories, and plays are praised for their insight into human nature and society. Puffball is a wonderful example of Weldon’s talent for depicting women’s inner struggles and triumphs in an engaging and often humorous way. Her work remains relevant and intriguing, and she is considered one of the most influential writers of her generation.

Dimensions 21,5 × 14 cm