Rabbit redux

Updike, John. [Translated by Koning, Dolf]. Rabbit redux. (Original Title: Rabbit Redux). Houten: Agathon, 1987. 380 pages. 1 Volume. Second Edition. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9026970226

isbn13: 9789026970221

5,50

In stock

Product ID: 5187 SKU: SKU-2820 Category:

Nederlands:

De hoofdpersoon van deze roman heet Harry Angstrom, bijgenaamd Rabbit, eerder protagonist van het boek dat Updike beroemd maakte, ‘Rabbit Run’ (1961), Ned.: “Hazehart”. Harry is tien jaar ouder en een stuk dikker geworden. Toen was hij een plaatselijke sportheld, nu heeft hij een bescheiden baantje bij een plaatselijke drukkerij. Zijn vrouw Janice is bij hem terug, maar zij stort zich al gauw in de armen van een Griekse autoverkoper. Haar vervangster in Harry’s bed laat niet lang op zich wachten, maar zij brengt een jonge neger mee die zich ontpopt als een geflipte Messias. Na nog veel meer spektakulairs wordt hun huis door kwaaie buren in brand gestoken, komt de vriendin in de vlammen om en keert Janice bij Harry terug. Hemzelf zien we veranderen van een aartsconservatieve Nixon-aanhanger tot een kritikus van het Kapitaal. Maar Harry blijft passief, cynisch en ongelukkig.

In deze indrukwekkende roman van John Updike, bekend van zijn meesterlijke vertelstijl en diepgaande karakterbeschrijvingen, zien we hoe Harry Angstrom worstelt met zijn persoonlijke en sociale identiteiten te midden van de turbulente jaren ’60. De roman biedt een rijke verkenning van de maatschappelijke veranderingen en de persoonlijke crises die deze periode kenmerkten, en laat zien hoe een ogenschijnlijk gewoon leven onder druk van buitengewone omstandigheden radicaal kan veranderen.

De Amerikaanse schrijver John Updike (1932 – 2009) werd geboren in Danvers, Massachusetts. Hij schreef onder andere romans, poëzie en korte verhalen. Een van zijn bekendste werken is Rabbit, Run (1960). Een roman over drie maanden uit het leven van de 26-jarige Harry ‘Rabbit’ Angstrom en zijn poging om te ontsnappen aan de beperkingen van zijn leven. Updike’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpzinnige observaties van de Amerikaanse middenklasse en zijn elegante, gedetailleerde proza. “Rabbit Redux” is een krachtig vervolg dat zijn reputatie als een van de grootste Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw bevestigt.

English:

The protagonist of this novel is Harry Angstrom, nicknamed Rabbit, previously the main character of the book that made Updike famous, ‘Rabbit, Run’ (1961). Harry is ten years older and significantly heavier. Once a local sports hero, he now holds a modest job at a local printing plant. His wife Janice has returned to him but soon falls into the arms of a Greek car salesman. Her replacement in Harry’s bed doesn’t take long to appear, but she brings along a young black man who turns out to be a delusional messiah. After much more spectacular events, their house is set on fire by angry neighbors, the girlfriend perishes in the flames, and Janice returns to Harry. We see him transform from an arch-conservative Nixon supporter to a critic of Capital. But Harry remains passive, cynical, and unhappy.

In this impressive novel by John Updike, known for his masterful storytelling and deep character portrayals, we witness Harry Angstrom’s struggle with his personal and social identities amidst the tumultuous 1960s. The novel offers a rich exploration of the societal changes and personal crises that characterized this era, showing how an ostensibly ordinary life can be radically altered under the pressure of extraordinary circumstances.

The American writer John Updike (1932 – 2009) was born in Danvers, Massachusetts. He wrote novels, poetry, and short stories. One of his best-known works is Rabbit, Run (1960), a novel about three months in the life of 26-year-old Harry ‘Rabbit’ Angstrom and his attempt to escape the limitations of his life. Updike’s work is characterized by his keen observations of American middle-class life and his elegant, detailed prose. “Rabbit Redux” is a powerful sequel that confirms his reputation as one of the greatest American writers of the twentieth century.

Weight 420 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9026970226

isbn13

9789026970221