De Ya-Ya zusters in de bloei van hun leven

Wells, Rebecca. De Ya-Ya zusters in de bloei van hun leven. (Original Title: Ya-Yas in bloom). Amsterdam / Antwerpen: Archipel, 2005. 288 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 22 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 6515 SKU: SKU-4062 Category:

Nederlands:

De Ya-Ya zusters in de bloei van hun leven van Rebecca Wells is een emotioneel geladen roman die de wortels blootlegt van de vriendschap tussen de inmiddels legendarische Ya-Ya zusters in de jaren dertig. Het verhaal begint met de ondeugende vierjarige Teensy Whitman, die een pecannoot in haar neusgat duwt, wat een reeks gebeurtenissen in gang zet die leidt tot de onbreekbare band tussen Vivi, Teensy, Caro en Necie.

Het verhaal wordt verteld vanuit wisselende perspectieven, waaronder die van Vivi, een van de Ya-Ya’s, haar twee kinderen en enkele andere inwoners van het stadje Thornton in Louisiana. Door deze perspectiefwisselingen krijgt de lezer een diepgaand beeld van de personages en hun levens. De roman legt de pijnlijke vinger op de strijd van de Ya-Ya’s met de heersende conventies, terwijl ze door alle wederwaardigheden heen – geloofscrises, hilarische opvoedkundige missers, alcoholproblemen en pijnlijke familiegeheimen – hun onvoorwaardelijke loyaliteit, stijl en karakter behouden.

De normen, waarden en kwaliteiten van de Ya-Ya’s schitteren door het hele verhaal heen. De roman laat zien hoe deze vier vrouwen, door hun enorme dosis Cajun-lef en wederzijdse steun, alle uitdagingen van het leven aanpakken. De hechte vriendschap en de onverwoestbare band tussen de Ya-Ya zusters vormen het hart van deze ontroerende en vaak humoristische roman.

Rebecca Wells, geboren in Louisiana, is een bekroonde Amerikaanse schrijfster en actrice. Ze is vooral bekend om haar Ya-Ya serie, waarvan het eerste boek De goddelijke geheimen van de Ya-Ya zusters een enorme bestseller werd. Wells heeft een unieke schrijfstijl die humor en emotie op een meesterlijke manier combineert, wat haar werk zowel toegankelijk als diepgaand maakt. De Ya-Ya zusters in de bloei van hun leven is een voortzetting van het verhaal van de Ya-Ya’s en biedt lezers een nieuw perspectief op de iconische vriendschap die in het eerste boek werd geïntroduceerd. Met haar levendige beschrijvingen en rijke karakterontwikkeling weet Wells de lezer te boeien en te ontroeren.

English:

Ya-Yas in Bloom by Rebecca Wells is an emotionally charged novel that delves into the roots of the legendary friendship between the Ya-Ya sisters in the 1930s. The story begins with the mischievous four-year-old Teensy Whitman, who sticks a pecan into her nostril, setting off a series of events that leads to the unbreakable bond between Vivi, Teensy, Caro, and Necie.

The narrative is told from multiple perspectives, including Vivi, one of the Ya-Yas, her two children, and several other residents of the town of Thornton in Louisiana. These shifting viewpoints provide the reader with a deep understanding of the characters and their lives. The novel highlights the Ya-Yas’ struggle against prevailing conventions while maintaining their unwavering loyalty, style, and character through all their trials – crises of faith, hilarious parenting mishaps, alcohol problems, and painful family secrets.

The values and qualities of the Ya-Yas shine throughout the story. The novel shows how these four women, with their immense Cajun courage and mutual support, tackle all of life’s challenges. The tight-knit friendship and the unbreakable bond between the Ya-Ya sisters form the heart of this touching and often humorous novel.

Rebecca Wells, born in Louisiana, is an award-winning American author and actress. She is best known for her Ya-Ya series, with the first book, The Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood, becoming a massive bestseller. Wells has a unique writing style that masterfully combines humor and emotion, making her work both accessible and profound. Ya-Yas in Bloom continues the story of the Ya-Yas, offering readers a new perspective on the iconic friendship introduced in the first book. With her vivid descriptions and rich character development, Wells captivates and moves her readers.

Dimensions 22 × 13,5 cm