De wisselhandel

Powell, Anthony. [Translated by Verheydt, J.]. De wisselhandel. Een dans op de muziek des tijds. (Original Title: The acceptance world: a novel). Den Haag: Agathon, 1988. 216 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 5177 SKU: SKU-2776 Category:

Nederlands

De wisselhandel. Een dans op de muziek des tijds is het derde deel van de serie van Anthony Powell. In dit deel treffen we verteller Nicholas Jenkins in het Londen van de jaren dertig, werkzaam in de uitgeverij, en aankomend romancier. Hij ontmoet daar ook weer al zijn school- en studievrienden, sommigen van hen op weg naar de goot, anderen naar de top. Zelf is hij verwikkeld geraakt in een amoureuze affaire met de jongere zus van een van hen. Alle relaties zijn trouwens duchtig in beweging: relaties worden verbroken, huwelijken ontbonden, en dat alles tegen het decor van de wereldcrisis en de oorlogsdreiging, waaraan de beau-monde zich overigens weinig gelegen laat liggen. In de allereerste plaats een zedenkomedie over de Engelse betere kringen, hoewel een melancholieke ondertoon niet te ontkennen valt. Powell (geb. 1905) wordt op grond van deze romanserie gezien als een der belangrijkste Engelse schrijvers van de 20e eeuw: in dit derde deel zijn verhaal en karakters nog in opbouw.

Anthony Powell, geboren op 21 december 1905 in Londen, was een vooraanstaand Engelse romanschrijver die vooral bekend is door zijn twaalfdelige romancyclus A Dance to the Music of Time. Powell’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe observaties van de Engelse samenleving en zijn vermogen om complexe karakters en hun interacties te beschrijven. Naast A Dance to the Music of Time schreef Powell ook andere romans en autobiografische werken. Hij ontving vele literaire prijzen en zijn werk blijft een belangrijke invloed op de Engelse literatuur. Powell overleed op 28 maart 2000, maar zijn literaire nalatenschap leeft voort in zijn uitgebreide en gerespecteerde oeuvre.

English

The Acceptance World. A Dance to the Music of Time is the third volume in Anthony Powell’s series. In this installment, we find narrator Nicholas Jenkins in 1930s London, working in publishing and emerging as a novelist. He reconnects with his school and college friends, some of whom are on their way to ruin, while others are headed for success. Jenkins himself becomes entangled in a romantic affair with the younger sister of one of his friends. Relationships are in constant flux: connections are broken, marriages are dissolved, all against the backdrop of the global crisis and the looming threat of war, which the beau monde largely ignores. Primarily a comedy of manners about the English upper class, though a melancholic undertone is undeniable. Powell (b. 1905) is regarded as one of the most important English writers of the 20th century based on this series: in this third volume, the story and characters are still developing.

Anthony Powell, born on December 21, 1905, in London, was a prominent English novelist best known for his twelve-volume series A Dance to the Music of Time. Powell’s work is characterized by his keen observations of English society and his ability to depict complex characters and their interactions. In addition to A Dance to the Music of Time, Powell wrote other novels and autobiographical works. He received many literary awards, and his work remains a significant influence on English literature. Powell passed away on March 28, 2000, but his literary legacy continues through his extensive and respected body of work.

Dimensions 20 × 12,5 cm