De verliezer wint

Greene, Graham. [Translated by Scheepmaker, H. J.]. De verliezer wint. (Original Title: Loser Takes All). Amsterdam: Contact, 1973. 83 pages. 1 Volume. Eleventh Edition. 12,5 cm. x 20,3 cm. Softcover. Sewn Softcover. Condition: Good Plus. A few library stamps on first and last pages.

isbn10: 9025462758

isbn13: 9789025462758

3,00

In stock

Product ID: 5526 SKU: SKU-2318 Category:

Nederlands:

Het wereldvermaarde Casino van Monte Carlo heeft Greene tot middelpunt gekozen van zijn originele ontspanningsroman “De verliezer wint”. Een kleine boekhouder in een gigantisch bedrijf heeft tijdens zijn huwelijksreis in Monaco – daarheen gedirigeerd door zijn machtige baas – een “onfeilbaar” roulettesysteem uitgedacht. Hij weet hiermee zoveel geld te winnen, dat hij het in korte tijd van armoede tot grote rijkdom brengt. Voor zijn jonge vrouw betekent dit echter dat zij zich haar man ziet ontglippen: voor haar is “geluk in de liefde” oneindig veel meer waard dan “geluk in het spel”.

In deze roman laat Greene zijn personages laveren tussen geluk en hebzucht, waarbij de menselijke zwakheden pijnlijk worden blootgelegd. Het boek combineert spanning met een scherpe analyse van menselijke motieven en verlangens. De karakterontwikkeling van de boekhouder en de impact van zijn plotselinge rijkdom op zijn huwelijk vormen het hart van dit verhaal. Greene’s talent voor het schetsen van morele dilemma’s en zijn inzicht in de menselijke natuur maken “De verliezer wint” tot een boeiende en onderhoudende leeservaring.

Graham Greene (1904-1991) was een invloedrijke Britse schrijver bekend om zijn romans, korte verhalen, toneelstukken en essays. Zijn werk verkent vaak de complexiteit van morele en politieke kwesties, waarbij hij zijn personages plaatst in uitdagende en soms benarde situaties. Greene’s schrijfstijl wordt gekenmerkt door zijn scherpe observatievermogen en zijn vermogen om de lezers te betrekken bij diepgaande thema’s van goed en kwaad, liefde en verraad.

English:

The world-renowned Casino of Monte Carlo is the central focus of Greene’s original light-hearted novel “Loser Takes All.” A minor accountant in a large company, during his honeymoon in Monaco – directed there by his powerful boss – devises an “infallible” roulette system. With this system, he wins so much money that he quickly rises from poverty to great wealth. For his young wife, however, this means seeing her husband slip away from her; for her, “happiness in love” is infinitely more valuable than “luck in gambling.”

In this novel, Greene navigates his characters between luck and greed, painfully exposing human weaknesses. The book combines suspense with a sharp analysis of human motives and desires. The character development of the accountant and the impact of his sudden wealth on his marriage form the heart of the story. Greene’s talent for portraying moral dilemmas and his insight into human nature make “Loser Takes All” an engaging and entertaining read.

Graham Greene (1904-1991) was an influential British writer known for his novels, short stories, plays, and essays. His work often explores the complexities of moral and political issues, placing his characters in challenging and sometimes dire situations. Greene’s writing style is characterized by his keen observation skills and his ability to engage readers with profound themes of good and evil, love and betrayal.

Dimensions 20,3 × 12,5 cm
isbn10

9025462758

isbn13

9789025462758