De stenen dagboeken

Shields, Carol. [Translated by Gossije, Marianne]. De stenen dagboeken. (Original Title: The Stone Diaries). Breda: De Geus – Epo, 1995. 349 pages. Volumes: 1 volume. Third Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

7,50

In stock

Product ID: 6506 SKU: SKU-4045 Category:

Nederlands:

De stenen dagboeken van Carol Shields, vertaald door Marianne Gossije, is een boeiende roman die het leven volgt van Madelief Goedewil, een vrouw die in 1905 op wonderlijke wijze wordt geboren in een klein dorpje op de droge Canadese prairie. Shields beschrijft het leven van deze ‘gewone’ vrouw op zo’n manier dat het mysterie in het alledaagse voelbaar en zichtbaar wordt. De roman neemt de lezer mee door de twintigste eeuw, met elke tien jaar een nieuwe episode uit Madeliefs leven.

Het verhaal is niet alleen een biografie van Madelief (Daisy Goodwill in de Engelse versie), maar ook een kroniek van een Canadese familie en hun ervaringen door de jaren heen. Shields wisselt tussen de eerste en derde persoon enkelvoud en maakt gebruik van verschillende perspectieven, waaronder die van Madeliefs echtgenoten, kinderen, vrienden en bekenden. Dit zorgt voor een rijk en gelaagd portret van haar leven en de mensen om haar heen.

In de roman worden verschillende literaire technieken gebruikt, zoals brieffragmenten en een stamboom, die bijdragen aan de diepgang en authenticiteit van het verhaal. De stamboom en foto’s van personages (in werkelijkheid mensen die niets met het verhaal te maken hebben) voegen een extra dimensie toe aan de leeservaring. De episodische structuur van het boek, waarbij elk hoofdstuk een tijdsprong van ongeveer tien jaar maakt, biedt een breed overzicht van Madeliefs leven en de veranderingen in de wereld om haar heen.

Shields’ schrijfstijl is humoristisch en afwisselend, met een scherp oog voor de kleine momenten die het leven bijzonder maken. Haar vermogen om het alledaagse op een diepgaande en betekenisvolle manier te beschrijven, zorgt ervoor dat de lezer een sterke band ontwikkelt met Madelief en haar wereld. Hoewel het boek naar het einde toe soms iets minder geïnspireerd lijkt, blijft het een fascinerende en ontroerende leeservaring.

Carol Shields, geboren in 1935 in Chicago, was een Canadese schrijfster en Pulitzer Prize-winnaar. Haar werk wordt gekenmerkt door gedetailleerde karakterstudies en haar vermogen om alledaagse ervaringen om te zetten in diepgaande literaire kunstwerken. Shields heeft een indrukwekkende reeks romans, korte verhalen en non-fictie geschreven, waarbij ze vaak thema’s van familie, relaties, en de zoektocht naar identiteit onderzoekt. De stenen dagboeken werd genomineerd voor de Booker Prize en onderscheiden met de Canadese Governor-General’s Award, wat haar plaats als een van de meest invloedrijke schrijvers van haar tijd bevestigt. Shields overleed in 2003, maar haar nalatenschap leeft voort door haar invloedrijke en geliefde literaire bijdragen.

English:

The Stone Diaries by Carol Shields, translated into Dutch by Marianne Gossije, is a captivating novel that follows the life of Madelief Goedewil, a woman who is miraculously born in 1905 in a small village on the arid Canadian prairie. Shields describes the life of this ‘ordinary’ woman in such a way that the mystery in the everyday becomes palpable and visible. The novel takes the reader through the twentieth century, with each chapter presenting a new decade in Madelief’s life.

The story is not only a biography of Madelief (Daisy Goodwill in the English version) but also a chronicle of a Canadian family and their experiences over the years. Shields alternates between first and third person narrative and employs various perspectives, including those of Madelief’s husbands, children, friends, and acquaintances. This creates a rich and layered portrait of her life and the people around her.

The novel employs various literary techniques, such as letter fragments and a family tree, which add depth and authenticity to the story. The inclusion of the family tree and photos of characters (actually people unrelated to the story) provides an extra dimension to the reading experience. The episodic structure of the book, with each chapter marking a ten-year leap, offers a broad overview of Madelief’s life and the changes in the world around her.

Shields’ writing style is humorous and varied, with a keen eye for the small moments that make life special. Her ability to describe the ordinary in a profound and meaningful way ensures that the reader develops a strong connection with Madelief and her world. Although the book may seem slightly less inspired towards the end, it remains a fascinating and touching reading experience.

Carol Shields, born in 1935 in Chicago, was a Canadian author and Pulitzer Prize winner. Her work is characterized by detailed character studies and her ability to transform everyday experiences into profound literary works. Shields wrote an impressive array of novels, short stories, and non-fiction, often exploring themes of family, relationships, and the quest for identity. The Stone Diaries was nominated for the Booker Prize and awarded the Canadian Governor-General’s Award, cementing her place as one of the most influential writers of her time. Shields passed away in 2003, but her legacy lives on through her influential and beloved literary contributions.

Dimensions 21 × 13,5 cm