De Leertijd

Murdoch, Iris. [Translated by ten Holt, Heleen]. De Leertijd. Amsterdam: Contact, 1999. 474 pages. Volumes: 1 volume. Third Edition. 15 cm. x 23 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,50

In stock

Product ID: 5183 SKU: SKU-2789 Category:

Nederlands

De Leertijd volgt het verhaal van Stuart Cuno, die zijn leven wil beteren door zijn veelbelovende academische carrière op te geven, zich aan sociaal werk te wijden en een celibatair leven te gaan leiden. Zijn familieleden en vrienden zijn geschokt en twijfelen aan zijn verstand. Edward Baltram, Stuarts stiefbroer, heeft de dood van zijn beste vriend veroorzaakt en is daardoor in een depressie terechtgekomen. Hij besluit zijn vader op te zoeken, die hij sinds zijn kindertijd niet meer heeft gezien. Deze woont met zijn vrouw en twee dochters in afzondering in een onherbergzame streek aan de kust. De uiteindelijke ontmoeting verloopt anders dan hij had verwacht, en wanneer Stuart opdaagt om Edward te ‘redden’, lijkt het gedaan met de ogenschijnlijke rust in het huis aan de kust.

Wanneer een man dreigt ten onder te gaan aan schuldgevoelens over de dood van zijn vriend, tracht zijn fanatieke stiefbroer hem tot andere gedachten te brengen, hetgeen dramatische gevolgen heeft. De schrijfster heeft zich, ook in deze roman, niet onbetuigd gelaten de Murdochiaanse methode van het blootleggen van de zieleroerselen van haar in extreme situaties verkerende personages aan te wenden. Door de grote bezetting aan personen worden we geconfronteerd met religieuze fanatici, heterogeen en homosexueel geaarden, mensen die door schuldgevoelens worden verteerd en geestelijk gestoorden. Het goede en het kwade dat in Murdochs boeken aan een gedegen analyse wordt onderworpen, wordt in haar karakters uitgediept tot afgeronde portretten waarvan de facetten onder- en bovengronds zichtbaar zijn. Een goed geschreven, vlot vertelde roman die extra aandacht vergt vanwege de door Murdoch vaak toegepaste ‘plot within plot’ formule.

De Leertijd van Iris Murdoch is een goed geschreven en vlot vertelde roman die de lezer diepgaande analyses van menselijke zieleroerselen biedt. De grote bezetting van personages, waaronder religieuze fanatici, heterogeen en homoseksueel geaarden, en mensen verteerd door schuldgevoelens, zorgt voor een complexe en gelaagde vertelling. Murdoch’s talent om het goede en het kwade in haar karakters uit te diepen, resulteert in afgeronde portretten waarvan de facetten zowel onder- als bovengronds zichtbaar zijn. De roman vereist extra aandacht vanwege Murdoch’s vaak toegepaste ‘plot within plot’ formule, wat het verhaal des te boeiender maakt.

Iris Murdoch, geboren op 15 juli 1919 in Dublin, was een vooraanstaande Britse schrijfster en filosofe. Ze staat bekend om haar diepgaande verkenningen van de menselijke psyche en haar complexe verhaallijnen. Murdoch schreef meer dan twintig romans, waaronder Under the Net, The Sea, The Sea en The Black Prince. Haar werk werd bekroond met talloze prijzen, waaronder de Booker Prize. Murdoch’s literaire nalatenschap blijft invloedrijk, en haar romans worden nog steeds gewaardeerd om hun intellectuele diepgang en emotionele resonantie. Ze overleed op 8 februari 1999, maar haar werk blijft een belangrijke stem in de literatuur.

English

The Good Apprentice follows the story of Stuart Cuno, who decides to improve his life by giving up his promising academic career, dedicating himself to social work, and leading a celibate life. His family and friends are shocked and doubt his sanity. Edward Baltram, Stuart’s stepbrother, has caused the death of his best friend and has consequently fallen into a depression. He decides to visit his father, whom he hasn’t seen since childhood. His father lives in seclusion with his wife and two daughters in a remote coastal area. The eventual meeting doesn’t go as expected, and when Stuart arrives to ‘save’ Edward, it disrupts the apparent tranquility in the coastal house.

When a man is on the verge of being overwhelmed by guilt over his friend’s death, his fanatical stepbrother tries to change his mind, leading to dramatic consequences. The author employs the Murdochian method of revealing the inner turmoil of her characters in extreme situations. With a large cast of characters, we encounter religious fanatics, hetero- and homosexual individuals, people consumed by guilt, and the mentally disturbed. The good and the bad, which are thoroughly analyzed in Murdoch’s books, are explored in her characters, resulting in well-rounded portraits with facets visible both above and below the surface. The Good Apprentice is a well-written, smoothly told novel that requires extra attention due to Murdoch’s often-used ‘plot within plot’ formula.

Iris Murdoch, born on July 15, 1919, in Dublin, was a prominent British writer and philosopher. She is known for her deep explorations of the human psyche and her complex narratives. Murdoch wrote over twenty novels, including Under the Net, The Sea, The Sea, and The Black Prince. Her work received numerous awards, including the Booker Prize. Murdoch’s literary legacy remains influential, and her novels continue to be appreciated for their intellectual depth and emotional resonance. She passed away on February 8, 1999, but her work remains a significant voice in literature.

Dimensions 23 × 15 cm