De republiek der liefde

Shields, Carol. [Translated by van Dijk, Edith]. De republiek der liefde. (Original Title: The Republic of Love). Breda: De Geus – Epo, 1992. 381 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 6505 SKU: SKU-4044 Category:

Nederlands:

De republiek der liefde van Carol Shields, vertaald door Edith van Dijk, is een diepgaande roman die de levens van twee doorgewinterde dertigers, Fay McLeod en Tom Avery, verkent. Fay is een expert op het gebied van zeemeerminnen, een onderwerp dat haar fascinatie en toewijding weerspiegelt. Ze heeft meerdere relaties achter de rug en is nu vastbesloten om zich niet meer te binden. Tom Avery, daarentegen, is een radiopresentator van het nachtelijke programma Niteline. Zijn persoonlijke leven is turbulent geweest; hij werd als baby door 27 verschillende moeders opgevoed en is net voor de derde keer gescheiden.

De roman begint met een gedetailleerde beschrijving van het leven van Fay en Tom, hun passies, en hun persoonlijke worstelingen. Fay’s obsessie met zeemeerminnen dient als een metafoor voor haar verlangen naar een magische, maar onbereikbare liefde. Tom’s werk als radiopresentator benadrukt zijn eenzaamheid, ondanks zijn constante interactie met luisteraars. Wanneer Fay en Tom elkaar ontmoeten, worden ze onmiddellijk tot elkaar aangetrokken en vallen ze stapelverliefd.

De roman onderzoekt diepgaande thema’s zoals de complexiteit van liefde en relaties in de moderne tijd. Shields verkent de vraag of ware liefde nog mogelijk is in een tijdperk van snelle veranderingen en hoge verwachtingen. Fay en Tom worden geconfronteerd met hun eigen angsten en onzekerheden terwijl ze proberen een balans te vinden tussen persoonlijke vrijheid en verbondenheid.

Shields’ schrijfstijl is zowel poëtisch als scherpzinnig. Ze slaagt erin om de nuances van menselijke emoties en relaties met grote gevoeligheid en inzicht te beschrijven. De dialogen tussen Fay en Tom zijn levendig en authentiek, wat bijdraagt aan de diepgang van hun karakterontwikkeling. De roman biedt een intieme kijk op de innerlijke wereld van de personages, hun verlangens, teleurstellingen, en hoop.

De republiek der liefde is niet alleen een liefdesverhaal, maar ook een reflectie op de aard van menselijke connecties en de zoektocht naar betekenis in een hectische wereld. Shields combineert humor met ernst, waardoor de lezer zowel vermaakt als ontroerd wordt. Het boek nodigt uit tot reflectie over eigen relaties en de manieren waarop liefde ons leven vormgeeft.

Carol Shields, geboren in 1935 in Chicago, was een Canadese schrijfster en Pulitzer Prize-winnaar. Ze staat bekend om haar gedetailleerde karakterstudies en haar vermogen om alledaagse ervaringen om te zetten in diepgaande literaire kunstwerken. Shields heeft een indrukwekkende reeks romans, korte verhalen en non-fictie geschreven, waarbij ze vaak de thema’s van familie, relaties, en de zoektocht naar identiteit onderzoekt. Haar werk wordt geprezen om de empathie en intelligentie waarmee ze haar personages en hun levens beschrijft. Shields overleed in 2003, maar haar nalatenschap leeft voort door haar invloedrijke en geliefde literaire bijdragen.

English:

The Republic of Love by Carol Shields, translated into Dutch by Edith van Dijk, is a profound novel that explores the lives of two seasoned thirty-somethings, Fay McLeod and Tom Avery. Fay is an expert on mermaids, a subject that reflects her fascination and dedication. Having experienced multiple relationships, she is now determined not to commit again. Tom Avery, on the other hand, is the host of the nightly radio show Niteline. His personal life has been tumultuous; raised by 27 different mothers as a baby, he has just gone through his third divorce.

The novel begins with a detailed description of Fay and Tom’s lives, their passions, and their personal struggles. Fay’s obsession with mermaids serves as a metaphor for her longing for a magical but unattainable love. Tom’s work as a radio presenter underscores his loneliness despite his constant interaction with listeners. When Fay and Tom meet, they are immediately drawn to each other and fall deeply in love.

The novel delves into themes such as the complexity of love and relationships in modern times. Shields explores whether true love is still possible in an era of rapid changes and high expectations. Fay and Tom face their own fears and insecurities as they try to balance personal freedom with commitment.

Shields’ writing style is both poetic and incisive. She adeptly captures the nuances of human emotions and relationships with great sensitivity and insight. The dialogues between Fay and Tom are lively and authentic, contributing to the depth of their character development. The novel provides an intimate look into the inner worlds of the characters, their desires, disappointments, and hopes.

The Republic of Love is not just a love story but also a reflection on the nature of human connections and the quest for meaning in a hectic world. Shields combines humor with seriousness, making the reader both entertained and moved. The book invites reflection on one’s own relationships and the ways love shapes our lives.

Carol Shields, born in 1935 in Chicago, was a Canadian author and Pulitzer Prize winner. She is known for her detailed character studies and her ability to turn everyday experiences into profound literary works. Shields wrote an impressive array of novels, short stories, and non-fiction, often exploring themes of family, relationships, and the quest for identity. Her work is praised for the empathy and intelligence with which she describes her characters and their lives. Shields passed away in 2003, but her legacy lives on through her influential and beloved literary contributions.

Dimensions 20 × 12,5 cm