Afstand

Thubron, Colin. [Translated by Versluys, Marijke]. Afstand. (Original Title: Distance). Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1998. 207 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 215 mm. x 137 mm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

10,00

In stock

Product ID: 6511 SKU: SKU-4055 Category:

Nederlands:

Afstand van Colin Thubron, vertaald door Marijke Versluys, is een intrigerende roman die de lezer meeneemt op een mysterieus en emotioneel geladen avontuur. Het verhaal draait om Edward Sanders, een jonge astronoom die op een dag tot de schokkende ontdekking komt dat hij zich niets meer kan herinneren van de afgelopen twee jaar van zijn leven. Wanneer hij probeert zijn omgeving te herkennen, herkent hij zijn overjas, zijn boeken op de planken en het tweepersoonsbed met het witte dekbed. Maar Naomi, de vrouw met wie hij momenteel samenwoont, is voor hem een vreemde.

Wat volgt is een langzame en verwarrende zoektocht naar zijn verleden. Terwijl Edward probeert zijn geheugen terug te krijgen, blijft de herinnering aan de vrouw met wie hij twee jaar geleden een gepassioneerde relatie had hem helder voor de geest staan. Stukje bij beetje komen zijn herinneringen terug, en daarmee ontstaan de contouren van een verschrikkelijke gebeurtenis die in die periode moet hebben plaatsgevonden.

Thubron verweeft op meesterlijke wijze theorieën over zwarte gaten, het specialisme van Edward, met voorstellingen van de werking van het geheugen. Deze wetenschappelijke elementen geven diepte en betekenis aan Edward’s persoonlijke zoektocht. De roman combineert elementen van een thriller, een liefdesverhaal en een ideeënroman, wat resulteert in een sprankelend en meeslepend verhaal.

De roman is niet alleen een zoektocht naar verloren herinneringen, maar ook een reflectie op de aard van liefde, verlies en vergeving. Edward’s pogingen om zijn verleden te reconstrueren worden bemoeilijkt door emotionele conflicten en de complexe dynamiek van zijn relaties. De spanning wordt zorgvuldig opgebouwd, en Thubron’s schrijfstijl houdt de lezer op het puntje van zijn stoel tot de laatste pagina.

Colin Thubron, geboren in 1939 in het Verenigd Koninkrijk, is vooral bekend om zijn reisverhalen, maar hij heeft ook een aantal indrukwekkende romans geschreven. Afstand is een prachtig voorbeeld van zijn talent om diepgaande en complexe verhalen te creëren die zowel intellectueel stimulerend als emotioneel aangrijpend zijn. Thubron’s werk wordt geprezen om zijn rijke beschrijvingen en de subtiele manier waarop hij menselijke emoties en relaties verkent. Naast Afstand heeft Thubron ook andere succesvolle werken geschreven, zoals Het verloren hart van Azië en Tussen de Russen. Zijn vermogen om fictie en feit te combineren maakt hem tot een unieke stem in de moderne literatuur.

English:

Distance by Colin Thubron, translated into Dutch by Marijke Versluys, is an intriguing novel that takes the reader on a mysterious and emotionally charged journey. The story revolves around Edward Sanders, a young astronomer who one day discovers to his shock that he cannot remember anything from the past two years of his life. As he tries to recognize his surroundings, he identifies his overcoat, his books on the shelves, and the double bed with the white duvet. But Naomi, the woman he currently lives with, is a stranger to him.

What follows is a slow and confusing quest to regain his past. While Edward tries to recover his memory, the recollection of the woman he had a passionate relationship with two years ago remains vividly clear in his mind. Piece by piece, his memories return, and with them, the outlines of something terrible that must have happened during that period begin to emerge.

Thubron masterfully intertwines theories about black holes, Edward’s specialty, with concepts of how memory works. These scientific elements add depth and meaning to Edward’s personal quest. The novel combines elements of a thriller, a love story, and a novel of ideas, resulting in a sparkling and captivating tale.

The novel is not only a quest for lost memories but also a reflection on the nature of love, loss, and forgiveness. Edward’s attempts to reconstruct his past are complicated by emotional conflicts and the complex dynamics of his relationships. The tension is carefully built up, and Thubron’s writing style keeps the reader on the edge of their seat until the last page.

Colin Thubron, born in 1939 in the United Kingdom, is best known for his travel writing but has also authored several impressive novels. Distance is a beautiful example of his talent for creating deep and complex stories that are both intellectually stimulating and emotionally gripping. Thubron’s work is praised for its rich descriptions and the subtle way he explores human emotions and relationships. In addition to Distance, Thubron has written other successful works such as The Lost Heart of Asia and Among the Russians. His ability to blend fiction and fact makes him a unique voice in modern literature.

Weight 287 kg
Dimensions 137 × 215 cm