1985

Burgess, Anthony. [Translated by Commandeur, Sjaak – Verhoef, Rien]. 1985. (Original Title: 1985). Amsterdam: De Arbeiderspers, [1981?]. 303 pages. 1 Volume. Series: Grote ABC. First Dutch Language Edition. Grote ABC nr. 370. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9029508094

isbn13: 9789029508094

9,00

In stock

Product ID: 5525 SKU: SKU-0180 Category:

Nederlands:

“1985” is de Nederlandse vertaling van “1985” door Anthony Burgess, vertaald door Sjaak Commandeur en Rien Verhoef. Deze eerste Nederlandse editie werd uitgegeven door De Arbeiderspers in Amsterdam in [1981?], als onderdeel van de Grote ABC-serie, nummer 370. Het boek omvat 303 pagina’s en meet 12,5 cm x 20 cm. Het is uitgevoerd als een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een scherpzinnig essay waarin Burgess de kenmerken van George Orwells “1984” onderzoekt. Door middel van een fictief interview met zichzelf, bespreekt hij de humor, de argumenten voor en tegen de vrije wil, de macht van de Staat, en het Engeland van 1948, waar het conflict tussen het individu en het collectief duidelijk zichtbaar is. Burgess analyseert hoe Orwells visie op een totalitaire staat nog steeds relevant is en legt de parallellen tussen de wereld van “1984” en zijn eigen tijd bloot.

Het tweede deel van het boek, getiteld “1985”, is een roman die Burgess’ visie op de toekomst weergeeft. Hierin schetst hij een dystopische wereld waarin de individuele keuzevrijheid ernstig wordt beperkt door een vakbondsgeleide nivellering en een algehele staking. Deze maatschappij wordt ook bedreigd door een toenemende islamisering. In deze roman toont Burgess zijn literaire talent door een beklemmende en provocerende toekomstvisie te scheppen, die de lezer aanzet tot nadenken over de gevaren van conformisme en het verlies van persoonlijke vrijheid.

Burgess’ “1985” is zowel een intellectuele oefening als een meeslepende roman. Zijn diepgaande analyses en scherpe observaties maken het tot een onmisbaar werk voor liefhebbers van dystopische literatuur en iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke en politieke vraagstukken van de 20e eeuw.

English:

“1985” is the Dutch translation of “1985” by Anthony Burgess, translated by Sjaak Commandeur and Rien Verhoef. This first Dutch language edition was published by De Arbeiderspers in Amsterdam in [1981?] as part of the Grote ABC series, number 370. The book comprises 303 pages and measures 12.5 cm x 20 cm. It is presented as a softcover with perfect binding and is in fine condition.

The book is divided into two parts. The first part is a sharp essay in which Burgess examines the features of George Orwell’s “1984”. Through a fictional interview with himself, he discusses the humor, the arguments for and against free will, the power of the State, and the England of 1948, where the conflict between the individual and the collective is clearly visible. Burgess analyzes how Orwell’s vision of a totalitarian state remains relevant and highlights the parallels between the world of “1984” and his own time.

The second part of the book, titled “1985”, is a novel that presents Burgess’ vision of the future. In it, he depicts a dystopian world where individual freedom of choice is severely restricted by a union-led leveling and a general strike. This society is also threatened by an increasing Islamization. In this novel, Burgess showcases his literary talent by creating a gripping and provocative vision of the future that prompts readers to think about the dangers of conformity and the loss of personal freedom.

Burgess’ “1985” is both an intellectual exercise and a compelling novel. His in-depth analyses and sharp observations make it an essential work for fans of dystopian literature and anyone interested in the social and political issues of the 20th century.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9029508094

isbn13

9789029508094