Vier liefdesbrieven

Williams, Niall. [Translated by Polman, Maarten]. Vier liefdesbrieven. (Original Title: Four Letters of Love). Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1997. 335 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 6510 SKU: SKU-4054 Category:

Nederlands:

Vier liefdesbrieven van Niall Williams, vertaald door Maarten Polman, is een intrigerende roman die zich afspeelt in het Ierse plaatsje Galway. Het verhaal begint met de wonderlijke gebeurtenis waarin God tot de vader van Nicholas, een Ierse schooljongen, spreekt en hem opdraagt om schilder te worden. Deze goddelijke opdracht zet een reeks gebeurtenissen in gang die het gezin in grote armoede stort. De vader volgt de oproep, geeft zijn baan op en begint te schilderen, terwijl de moeder zich in bed terugtrekt en uiteindelijk met pillen een einde aan haar leven maakt.

Ondanks de chaos en de armoede maakt Nicholas zijn school af, vindt een kantoorbaan en blijft bij zijn vader wonen. Het gezinsleven wordt steeds gecompliceerder wanneer de vader zijn schilderijen in de kachel opstookt en per ongeluk (?) het huis in brand steekt, waarbij hij zelf omkomt. Deze tragische gebeurtenis laat Nicholas geschokt achter, en hij begint een zoektocht naar het enige overgebleven schilderij van zijn vader.

Nicholas vindt het schilderij bij een leraar en wordt verliefd op diens dochter, die net getrouwd is met een man van wie ze niet houdt. Hun ontluikende liefde wordt het centrale thema van het verhaal, waarin verschillende vormen van liefde – de echtelijke liefde, de liefde voor God, kinderliefde en romantische liefde – een eigen stem krijgen. De roman eindigt met een boodschap van hoop en de kracht van liefde om alle obstakels te overwinnen.

Williams’ schrijfstijl is zowel poëtisch als scherpzinnig, met een sterke nadruk op de emotionele en spirituele reis van de personages. De subtiele humor en de levendige, poëtische portretten van de kleurrijke hoofdrolspelers zijn succesvol vermengd met elementen uit de Ierse verhaalcultuur: mythen, bijgeloof, drank en liefde. Deze mix van realisme en magische elementen maakt het verhaal tot een unieke leeservaring.

Niall Williams, geboren in 1958, is een Ierse schrijver die bekend staat om zijn toneelstukken en reisverhalen. Vier liefdesbrieven is zijn romandebuut, en het toont zijn vermogen om complexe, emotionele verhalen te weven die diep geworteld zijn in de Ierse cultuur en geschiedenis. Williams’ werk wordt geprezen om zijn lyrische proza en zijn vermogen om de menselijke conditie met empathie en inzicht te verkennen. De vertaling van Maarten Polman leest prettig en behoudt de subtiele nuances en de rijke beeldspraak van het origineel.

English:

Four Letters of Love by Niall Williams, translated into Dutch by Maarten Polman, is an intriguing novel set in the Irish town of Galway. The story begins with the remarkable event of God speaking to Nicholas’s father, instructing him to become a painter. This divine command sets off a series of events that plunge the family into great poverty. The father follows the call, quits his job, and begins painting, while the mother retreats to bed and eventually ends her life with pills.

Despite the chaos and poverty, Nicholas finishes school, finds an office job, and stays with his father. Family life becomes increasingly complicated when the father burns his paintings in the stove and accidentally (?) sets the house on fire, dying in the process. This tragic event leaves Nicholas in shock, and he begins a quest to find the only remaining painting of his father.

Nicholas finds the painting with a teacher and falls in love with the teacher’s daughter, who is newly married to a man she does not love. Their budding romance becomes the central theme of the story, where different forms of love—marital love, love for God, filial love, and romantic love—find their own voice. The novel ends with a message of hope and the power of love to overcome all obstacles.

Williams’ writing style is both poetic and incisive, with a strong emphasis on the emotional and spiritual journey of the characters. The subtle humor and vivid, poetic portraits of the colorful main characters are successfully blended with elements of Irish storytelling culture: myths, superstitions, drink, and love. This mix of realism and magical elements makes the story a unique reading experience.

Niall Williams, born in 1958, is an Irish writer known for his plays and travel stories. Four Letters of Love is his debut novel, showcasing his ability to weave complex, emotional stories deeply rooted in Irish culture and history. Williams’ work is praised for its lyrical prose and his ability to explore the human condition with empathy and insight. Maarten Polman’s translation reads smoothly and retains the subtle nuances and rich imagery of the original.

Weight 389 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm