Vroeger was ik beter

Lanoye, Tom. Vroeger was ik beter. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1989. 204 pages. 1 Volume. [First Edition]. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

4,50

In stock

Product ID: 1499 SKU: SKU-3134 Category:

Nederlands:

Vroeger was ik beter door Tom Lanoye is een bundel die een selectie bevat uit zijn eerdere werken, waaronder ‘Rozengeur en maneschijn’ en ‘Het cirkus van de slechte smaak’. Daarnaast bevat het boek een aantal teksten die eerder in tijdschriften zijn verschenen en nog niet eerder gebundeld waren. Deze collectie bestaat uit kritische stukken over onderwerpen zoals literatuur, uitgevers, het optreden als schrijver en het overleven in de literaire wereld. Lanoye’s polemieken zijn bijzonder goed geschreven, haarscherp geformuleerd en getuigen van een onweerlegbare logica en venijnige scherpzinnigheid die zijn tegenstanders bij voorbaat de mond snoert.

Tom Lanoye (1958) is een prominente Vlaamse schrijver, dichter, scenarist en theatermaker, geboren in Sint-Niklaas. Zijn werk staat bekend om de veelzijdigheid en vaak provocerende inhoud. Lanoye heeft tal van romans, poëzie, toneelstukken en essays op zijn naam staan en heeft diverse literaire prijzen gewonnen. Zijn scherpe en humoristische stijl, waarin hij maatschappelijke en politieke kwesties aan de kaak stelt, heeft hem zowel in Vlaanderen als internationaal erkenning gebracht. Lanoye is een meester in het schrijven van polemieken, waarbij hij met zijn scherpe tong en logica zijn lezers weet te boeien en zijn critici het zwijgen oplegt.

English:

Vroeger was ik beter by Tom Lanoye is a collection that includes selections from his earlier works, such as ‘Rozengeur en maneschijn’ and ‘Het cirkus van de slechte smaak’. Additionally, the book features several texts that were previously published in magazines but had not been compiled before. This collection consists of critical essays on literature, publishers, performing as a writer, surviving in the literary world, and the writer as a trader. Lanoye’s polemics are exceptionally well-written, sharply formulated, and exhibit irrefutable logic and biting wit that preemptively silences his opponents.

Tom Lanoye (1958) is a renowned Flemish author, poet, screenwriter, and playwright, born in Sint-Niklaas. Known for his versatility and often provocative content, Lanoye has penned numerous novels, poetry, plays, and essays and has won several literary awards. His sharp and humorous writing style, which addresses social and political issues, has brought him recognition both in Flanders and internationally. Lanoye is a master of polemics, captivating his readers with his sharp tongue and logic, while effectively silencing his critics.