Ver van familie

Bloem, Marion. Ver van familie. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 1999. 267 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 2694 SKU: SKU-2138 Category:

Nederlands:

Ver van familie door Marion Bloem vertelt het verhaal van Barbie, een jonge Indische vrouw die in Amerika woont en terugkeert naar Nederland om de waarheid over haar verleden te ontdekken. Het verhaal ontvouwt zich door de ogen van verschillende personages, die elk een stukje van het doek oplichten dat de geheimen van Barbie’s Indische familie omhult. De roman biedt een scala aan taferelen, variërend van het leven in Nederlands-Indië tot intermenselijke relaties en seksuele fantasieën. Geschreven in heldere taal en een vlotte stijl, biedt de roman sterke sfeertekeningen en herkenbare figuren.

Ver van familie is een verhaal over Indische Nederlanders die in Nederland een nieuw bestaan hebben moeten opbouwen, maar zich nooit helemaal hebben kunnen losmaken van hun verleden. Het is een aansprekend verhaal over de hechtheid van een migrantenfamilie, maar ook over de benauwende kanten van zo’n stevige familieband. Barbie König laat na de dood van haar stiefmoeder alles in Amerika achter om haar oma in Nederland terug te zien. Echter, de vraag is of de Indische familie in Nederland zit te wachten op dit onverwachte familiebezoek uit Amerika. Tragedies, familiegeheimen en taboes zullen door Barbie ongetwijfeld worden opgerakeld, terwijl ze zelf worstelt met haar eigen geheimen en geconfronteerd wordt met het dramatische verleden van haar ouders.

Marion Bloem (1952) schreef het scenario van de film Ver van familie op basis van de gelijknamige roman uit 1999. Uit haar hele oeuvre blijkt haar fascinatie voor het aanpassingsproces van migranten, en met name voor dat van de Indische mens in Nederland. Bloem is een Nederlandse schrijfster, filmmaakster en beeldend kunstenares van Indische afkomst. Ze groeide op in Nederland als dochter van Indische ouders die na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland emigreerden. Haar werk behandelt vaak thema’s zoals identiteit, migratie, familiebanden en de complexe relatie tussen verleden en heden. Ver van familie is een van haar bekende werken waarin deze thema’s diepgaand worden onderzocht.

English:

Ver van familie by Marion Bloem tells the story of Barbie, a young Indo woman living in America who returns to the Netherlands to uncover the truth about her past. The story unfolds through the perspectives of various characters, each revealing pieces of the family’s secrets. The novel presents a range of scenes, from life in the Dutch East Indies to interpersonal relationships and sexual fantasies. Written in clear language and a smooth style, the novel offers strong atmosphere and relatable characters.

Ver van familie is a story about Indos (Dutch-Indonesians) who had to build a new life in the Netherlands but could never completely detach from their past. It is an engaging story about the closeness of a migrant family and the stifling aspects of such strong family bonds. After her stepmother’s death, Barbie König leaves everything behind in America to visit her grandmother in the Netherlands. However, it remains to be seen if the Indo family in the Netherlands is ready for this unexpected family visit from America. Barbie inevitably stirs up tragedies, family secrets, and taboos while grappling with her own secrets and confronting her parents’ dramatic past.

Marion Bloem (1952) wrote the screenplay for the film Ver van familie based on her 1999 novel of the same name. Her entire body of work reveals her fascination with the adaptation process of migrants, especially that of the Indo people in the Netherlands. Bloem is a Dutch writer, filmmaker, and visual artist of Indo descent. She grew up in the Netherlands as the daughter of Indo parents who emigrated to the Netherlands after Indonesia’s independence. Her work frequently deals with themes such as identity, migration, family bonds, and the complex relationship between the past and present. Ver van familie is one of her well-known works that deeply examines these themes.

Dimensions 20 × 12,5 cm