Voor alles een dame

Dorrestein, Renate. Voor alles een dame. Een vrolijke geschiedenis in dagelijkse afleveringen. Amsterdam: Contact, 1989. 377 pages. 1 Volume. First Edition. 15 cm. x 22 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025467385

7,50

In stock

Product ID: 2698 SKU: SKU-2979 Category:

Nederlands:

Voor alles een dame van Renate Dorrestein is een almanak voor het jaar 1990. Het boek bevat een verhaal in dagelijkse afleveringen, honderden uitspraken van bekende en onbekende vrouwen, en geboortedata van auteurs uit binnen- en buitenland. Het verhaal zelf is een klucht, of een bizar sprookje, vol verwikkelingen, personages en taarten. Het speelt zich af op een internaat voor moeilijk opvoedbare meisjes, waar een reuzin en lustobject de meisjes onderricht in het bakken van taarten. Hoewel het verhaal weinig met de werkelijkheid te maken heeft, lopen fantasie en werkelijkheid moeiteloos door elkaar. De laconiek beschrijvende verteltrant steekt vooral de draak met de door mannen gedomineerde maatschappij en de traditionele opvoeding van meisjes.

De almanak biedt een mengvorm van genres en stijlen, waarbij genres en stijlmiddelen lustig geparodieerd worden. Renate Dorrestein schrijft er lekker op los, wat resulteert in een absurdistisch-moralistische fictie waar de lezer veel plezier aan zal beleven.

Renate Dorrestein (1954-2018) was een Nederlandse schrijfster en journaliste. Ze was bekend om haar feministische thema’s en scherpzinnige humor. Haar werk omvat romans, essays en columns, en ze heeft verschillende literaire prijzen gewonnen. Voor alles een dame is een typisch voorbeeld van haar unieke stijl en thematiek, waarin ze op speelse en kritische wijze de positie van de vrouw in de samenleving onderzoekt.

English:

Voor alles een dame by Renate Dorrestein is an almanac for the year 1990. The book contains a story in daily installments, hundreds of quotes from well-known and unknown women, and birth dates of authors from both home and abroad. The story itself is a farce, or a bizarre fairy tale, full of twists, characters, and cakes. It is set in a boarding school for troubled girls, where a giantess and object of desire teaches the girls how to bake cakes. Although the story has little to do with reality, fantasy and reality blend seamlessly. The laconic narrative style especially mocks the male-dominated society and the traditional upbringing of girls.

The almanac offers a mix of genres and styles, with genres and stylistic devices being cheerfully parodied. Renate Dorrestein writes with abandon, resulting in an absurdist-moralistic fiction that readers will enjoy.

Renate Dorrestein (1954-2018) was a Dutch author and journalist. She was known for her feminist themes and sharp humor. Her work includes novels, essays, and columns, and she has won several literary awards. Voor alles een dame is a typical example of her unique style and themes, where she playfully and critically examines the position of women in society.

Weight 520 kg
Dimensions 22 × 15 cm
isbn10

9025467385