Uren van rust

Van Assche, Piet. Uren van rust. Maldegem: V. Delille, 1912. 89 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Duimpjesuitgave. First Edition. 17,5 cm. x 21,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

20,00

In stock

Product ID: 3349 SKU: SKU-4353 Category:

Nederlands:

Uren van rust, geschreven door Piet Van Assche en uitgegeven in 1912 door V. Delille in Maldegem, is een bundel verhalen die verschillende aspecten van het Vlaamse plattelandsleven verkennen. Deze eerste editie, onderdeel van de serie “Duimpjesuitgave”, omvat 89 pagina’s en is uitgevoerd in genaaid softcover formaat.

Inhoud:

 1. Lentefee
 2. Op de Hoeve
 3. De Kerstvolgeltjes van Lizeloe
 4. De Wroeging van boer Maris
 5. De Zippa en de Flippa
 6. Hun Huizeken aan het Woud
 7. Een Verwonneling
 8. De Moeder van Judas

In Uren van rust neemt Van Assche de lezer mee naar het landelijke Vlaanderen, waar de natuur en de traditionele levenswijzen centraal staan. Elk verhaal in deze bundel is doordrenkt met een gevoel van nostalgie en een diepe waardering voor de eenvoud en schoonheid van het plattelandsleven.

Piet Van Assche (1874-1956) was een Vlaamse schrijver en dichter, bekend om zijn beschrijvingen van het Vlaamse plattelandsleven. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sterke band met de natuur en een diepgaande observatie van het menselijk gedrag. Van Assche’s schrijfstijl is rijk aan details en poëtische beelden, wat zijn verhalen een bijzondere sfeer en authenticiteit geeft.

Naast Uren van rust heeft Van Assche verschillende andere werken gepubliceerd, waaronder poëzie en proza, die allemaal zijn liefde voor de Vlaamse cultuur en landschap weerspiegelen. Zijn bijdragen aan de Vlaamse literatuur hebben een blijvende impact gehad, en zijn werk wordt nog steeds gewaardeerd om zijn literaire waarde en emotionele diepgang.

English:

Uren van rust (Hours of Rest), written by Piet Van Assche and published in 1912 by V. Delille in Maldegem, is a collection of stories exploring various aspects of rural Flemish life. This first edition, part of the “Duimpjesuitgave” series, consists of 89 pages and is presented in a sewn softcover format.

Contents:

 1. Lentefee (Spring Fairy)
 2. Op de Hoeve (On the Farm)
 3. De Kerstvolgeltjes van Lizeloe (Lizeloe’s Christmas Birds)
 4. De Wroeging van boer Maris (The Remorse of Farmer Maris)
 5. De Zippa en de Flippa
 6. Hun Huizeken aan het Woud (Their Little House in the Woods)
 7. Een Verwonneling (A Surprise)
 8. De Moeder van Judas (The Mother of Judas)

In Uren van rust, Van Assche takes the reader to rural Flanders, where nature and traditional ways of life are central. Each story in this collection is imbued with a sense of nostalgia and a deep appreciation for the simplicity and beauty of country life.

Piet Van Assche (1874-1956) was a Flemish writer and poet, known for his descriptions of rural Flemish life. His work is characterized by a strong connection to nature and deep observation of human behavior. Van Assche’s writing style is rich in detail and poetic imagery, giving his stories a special atmosphere and authenticity.

In addition to Uren van rust, Van Assche published several other works, including poetry and prose, all reflecting his love for Flemish culture and landscape. His contributions to Flemish literature have had a lasting impact, and his work continues to be appreciated for its literary value and emotional depth.

Dimensions 21,5 × 17,5 cm