Twee maal leven

Schouwenaars, Clem. Twee maal leven. Brussel / Den Haag: Manteau, 1968. 145 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Marnix pocket. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 2711 SKU: SKU-3162 Category:

Nederlands:

Twee maal leven van Clem Schouwenaars behandelt de spanning tussen twee werelden in één leven: die van de realiteit en die van de dromen. De realiteit wordt gevormd door het werk op een fabriek, terwijl de droom het verlangen naar een ‘ander bestaan’ symboliseert. De hoofdpersoon, Manu Ressel, wordt geconfronteerd met deze dualiteit door het leven naast zijn succesvolle broer, de auteur Ossian. Manu bewondert Ossian en wil zich aan hem spiegelen.

Een tempoversnelling treedt op wanneer Manu verliefd denkt te worden op een nieuwe medewerkster, die echter al snel te burgerlijk blijkt. Dit leidt tot een reeks gebeurtenissen waarin Manu met veel kabaal zijn ontslag veroorzaakt. Vervolgens begint de strijd om een ander leven, waarbij Manu meerdere keren tegen de harde realiteit aanloopt. Uiteindelijk, mede onder invloed van zijn broer, aanvaardt hij zijn lot.

Clem Schouwenaars (1932-1993) was een Vlaamse schrijver en dichter, bekend om zijn diepgaande psychologische romans en poëzie. Zijn werk richt zich vaak op de innerlijke conflicten van zijn personages en de zoektocht naar een zinvol bestaan. Schouwenaars’ zorgvuldige en introspectieve schrijfstijl wordt hoog gewaardeerd in de literaire wereld.

English:

Twee maal leven (Twice to Live) by Clem Schouwenaars deals with the tension between two worlds in one life: that of reality and that of dreams. The reality is represented by working in a factory, while the dream symbolizes the desire for a ‘different existence.’ The protagonist, Manu Ressel, confronts this duality by living alongside his successful brother, the author Ossian. Manu admires Ossian and wants to mirror him.

The pace quickens when Manu believes he is falling in love with a new co-worker, who soon turns out to be too bourgeois. This leads to a series of events where Manu causes his own dismissal with much commotion. He then begins the struggle for a different life, encountering reality multiple times. Eventually, influenced by his brother, he accepts his fate.

Clem Schouwenaars (1932-1993) was a Flemish writer and poet, known for his deep psychological novels and poetry. His work often focuses on the inner conflicts of his characters and the quest for a meaningful existence. Schouwenaars’ careful and introspective writing style is highly regarded in the literary world.