De Bekoring

Munstermann, Hans. De Bekoring. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007. 205 pages. 1 Volume. Ninth Edition. 200 mm. x 125 mm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9046800180

1,50

In stock

Product ID: 2707 SKU: SKU-3105 Category:

Nederlands:

“De Bekoring” van Hans Münstermann, winnaar van de AKO Literatuurprijs 2006, biedt een verstikkend beeld van een doorsnee vrouwenleven in de jaren vijftig. Dit pijnlijk maar prachtig boek volgt Andreas Klein, een personage uit eerdere romans van Münstermann. Wanneer Andreas’ moeder in 2004 overlijdt, brengen herinneringen hem terug naar een zomerdag eind jaren vijftig. Hij denkt aan hoe zijn moeder man en kinderen achterliet, vastbesloten om nooit meer terug te keren. Hij ziet haar in de tram op die zinderende dag, een raadselachtige dame met een koffer, scherp en levensecht. Als in een film beleeft hij samen met zijn familie, buren en de hele wereld van vroeger, de vlucht van zijn moeder. Ze ervaren het stampende leven dat haar beetgrijpt.

Recensie: Wanneer de moeder van Andreas Klein overlijdt, geeft hij zich over aan herinneringen aan de dag in 1960 waarop zijn moeder het gezin verliet. Hij reconstrueert de gebeurtenissen vanaf haar vertrek: haar verwachtingen op weg naar haar minnaar en zijn eigen eenzaamheid en angst. De historische figuur van architect Van Epen van de Amsterdamse School speelt een rol in deze geschiedenis, waarin de moeder uit de door hem ontworpen buurt ontsnapt. Haar poging om echt geluk te vinden mislukt, en haar vertrek maakt haar kinderen ongelukkig tot in hun volwassenheid. Andreas weet echter in de dagen tussen haar dood en begrafenis zijn moeder weer te vinden. Deze knap geconstrueerde vertelling over een gewoon leven met gewone verlangens is met aandacht en lichtvoetigheid verteld.

Hans Münstermann (1947) is een Nederlandse auteur bekend om zijn autobiografische en introspectieve stijl. Zijn werk richt zich vaak op de complexiteit van familierelaties en de zoektocht naar identiteit. Münstermann heeft een talent voor het vermengen van persoonlijke herinneringen met historische contexten, wat zijn verhalen een diepgaande emotionele resonantie geeft.

English:

“De Bekoring” by Hans Münstermann, winner of the 2006 AKO Literature Prize, offers a suffocating portrayal of an average woman’s life in the 1950s. This painful yet beautiful book follows Andreas Klein, a character from Münstermann’s earlier novels. When Andreas’ mother dies in 2004, he is flooded with memories of a summer day in the late 1950s. He recalls how his mother left her husband and children, determined never to return. He envisions her on that scorching day, a mysterious woman with a suitcase, vividly and lifelike. Together with his family, neighbors, and the entire world of the past, he relives his mother’s escape from her mundane life.

Review: When Andreas Klein’s mother dies, he recalls the day in 1960 when she left the family. He meticulously reconstructs the events from her departure: her breathless expectations on her way to her lover and his own loneliness and fear. The historical figure of architect Van Epen of the Amsterdam School plays a role in this story, as the mother escapes from the neighborhood he designed. Her quest for true happiness fails, leaving her children unhappy into adulthood. However, in the days between her death and burial, Andreas finds his mother again. This well-constructed narrative about an ordinary life with ordinary desires is told with attention and lightness.

Hans Münstermann (1947) is a Dutch author known for his autobiographical and introspective style. His work often focuses on the complexity of family relationships and the search for identity. Münstermann has a talent for blending personal memories with historical contexts, giving his stories profound emotional resonance.

Weight 247 kg
Dimensions 125 × 200 cm
isbn10

9046800180