Twee dagreizen

van Toorn, Willem. Twee dagreizen. Amsterdam: Em. Querido, 1969. 128 pages. 1 Volume. [First Edition]. Softcover. Sewn binding. Condition: Good Plus.

3,00

In stock

Product ID: 2267 SKU: SKU-2140 Category:

Nederlands:

Twee dagreizen door Willem van Toorn vertelt het verhaal van een historicus die ontdekt dat hij het leven van zijn overleden vader moet herbeleven. De kwellende vraag of zijn vader al dan niet met de bezetter heeft gecollaboreerd, veroorzaakt een crisis in zijn bestaan, dat al op schijnzekerheden lijkt te rusten. De ironie van het noodlot leidt uiteindelijk tot een afloop die kenmerkend is voor de nutteloosheid die het menselijk handelen vaak kenmerkt. Ondanks de vele flashbacks en de springerige verteltrant is het boek zeer onderhoudend, vooral door de permanent aanwezige spanning.

Willem van Toorn (1935) is een Nederlandse schrijver, dichter en vertaler. Hij heeft een breed oeuvre dat romans, verhalen, gedichten en essays omvat. Zijn werk kenmerkt zich door een scherpe observatie van de menselijke natuur en een kritische blik op historische en maatschappelijke ontwikkelingen. Van Toorn’s stijl is vaak introspectief en gelaagd, waarbij hij gebruik maakt van verschillende verteltechnieken en perspectieven om de complexiteit van zijn personages en hun situaties te verkennen. Naast zijn literaire werk is Van Toorn ook actief als vertaler van poëzie en proza uit het Engels en het Frans.

English:

Twee dagreizen by Willem van Toorn tells the story of a historian who discovers he must retrace his deceased father’s life. The tormenting question of whether his father collaborated with the occupier or not causes a crisis in his existence, which already seems to be based on illusions. The irony of fate ultimately determines an outcome that is characteristic of the futility that often marks human actions. Despite the many flashbacks and the rather erratic narrative style, the book is very engaging, mainly due to the constantly present tension.

Willem van Toorn (1935) is a Dutch writer, poet, and translator. He has a broad oeuvre that includes novels, stories, poems, and essays. His work is characterized by keen observations of human nature and a critical view of historical and social developments. Van Toorn’s style is often introspective and layered, employing various narrative techniques and perspectives to explore the complexity of his characters and their situations. Besides his literary work, Van Toorn is also active as a translator of poetry and prose from English and French.