Op een namiddag In september

Zielens, Lode. Op een namiddag In september. Amsterdam / Antwerpen: Elsevier / De Nederlandsche Boekhandel, 1940. 178 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

20,00

In stock

Product ID: 3127 SKU: SKU-2976 Category:

Nederlands:

Op een namiddag In september is een roman in briefvorm. Lode Zielens, geboren op 13 juni 1901 in het Sint-Andrieskwartier te Antwerpen, kwam uit de Antwerpse arbeidersklasse. Na de lagere school werkte hij aan de haven, waar hij in 1920 Frans Verschoren ontmoette. Via Verschoren werd zijn eerste novelle “Schoolkolonie” gepubliceerd in “Elsevier’s Maandschrift”, waarna hij op een houtkantoor ging werken, hoewel hij zich daar niet thuis voelde. Bij literaire prijsvragen van het Antwerps dagblad “Volksgazet” won hij driemaal, wat hem een redacteurschap opleverde bij de “Volksgazet”. Dit bleef hij tot aan zijn bruuske dood, enkel onderbroken tijdens de Tweede Wereldoorlog toen hij als stadsbediende werkte in het Museum van de Vlaamse Letterkunde.

Vanaf 1930 zorgde deze bezielende romanschrijver, samen met anderen zoals Gerard Walschap, voor een vernieuwing in de Vlaamse letterkunde. Ze braken met de zogenaamde heimatroman en kozen voor de meer sociale roman die ethische problematiek, seksualiteit en morele wantoestanden niet uit de weg gaat. Op een namiddag In september belicht deze thema’s door middel van een intieme en persoonlijke briefwisseling, die de lezer een diepgaande kijk geeft op het leven en de innerlijke worstelingen van de personages.

English:

Op een namiddag In september (One Afternoon in September) is an epistolary novel by Lode Zielens. Born on June 13, 1901, in the Sint-Andries district of Antwerp, Zielens grew up in the working-class environment of the city. After completing primary school, he worked at the harbor, where he met Frans Verschoren in 1920. Verschoren helped Zielens get his first novella, “Schoolkolonie,” published in “Elsevier’s Maandschrift,” and later facilitated a job for him at a timber office, although Zielens did not feel at home there.

Winning several literary contests for beginners organized by the Antwerp daily “Volksgazet,” Zielens became a journalist for the newspaper, a position he held until his untimely death, with a brief interruption during World War II when he worked as a temporary city employee at the Museum of Flemish Literature. Starting in 1930, Zielens and contemporaries like Gerard Walschap contributed to a renewal in Flemish literature, moving away from the so-called Heimatroman to focus on more social novels that addressed ethical issues, sexuality, and moral shortcomings.

Op een namiddag In september explores these themes through an intimate and personal exchange of letters, providing readers with a deep insight into the lives and inner struggles of the characters.