Ons geluk

Walschap, Gerard. Ons geluk. Antwerpen / Amsterdam: Manteau, 1996. 196 pages. 1 Volume. Sixth Edition. 20 cm. x 12 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9022308294

3,50

Product ID: 2513 SKU: SKU-3020 Category:

Nederlands:

Ren Hox wordt hoofdredacteur van een tijdschrift voor Vlaamse christelijke amateur-schilders en komt zo in aanraking met een “burgermeisje” met wie hij trouwt. In hun liefde en huwelijk worden zij heen en weer geslingerd tussen geluk en verdriet, twijfel en zekerheid. Ren verliest zijn geloof en groeit van commercieel schilder-tekenaar tot kunstenaar. Ondanks een enkele melodramatische passage is dit een meesterlijke, ontroerende roman. De personages zijn met krachtige penseelstreken geschilderd. De dialogen zijn levendig. De stijl is plastisch en afwisselend. Aanbevolen voor breed publiek met literaire smaak. Heruitgave n.a.v. de bewerking tot 26-delig t.v.-feuilleton voor de VTM, de Vlaamse commerciële zender.

Gerard Walschap (1898-1989) was een vooraanstaande Vlaamse schrijver, bekend om zijn sociale en psychologische romans. Zijn werk kenmerkt zich door een realistische weergave van het leven en de strijd van gewone mensen, vaak met een scherpe kritische blik op maatschappelijke en morele kwesties. Walschap’s schrijfstijl is direct en helder, met een diepgaande observatie van menselijke gedragingen en relaties. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van de Vlaamse literatuur in de twintigste eeuw en heeft een uitgebreid oeuvre nagelaten, variërend van romans en novellen tot essays en toneelstukken.

English:

Ren Hox becomes the editor-in-chief of a magazine for Flemish Christian amateur painters and thus meets a “bourgeois girl” whom he marries. In their love and marriage, they are torn between happiness and sadness, doubt and certainty. Ren loses his faith and grows from a commercial painter-illustrator to an artist. Despite a few melodramatic passages, this is a masterful, moving novel. The characters are painted with bold brushstrokes. The dialogues are lively. The style is plastic and varied. Recommended for a broad audience with literary taste. Reissued due to the adaptation into a 26-part TV series for VTM, the Flemish commercial channel.

Gerard Walschap (1898-1989) was a prominent Flemish writer known for his social and psychological novels. His work is characterized by a realistic portrayal of the lives and struggles of ordinary people, often with a sharp critical eye on social and moral issues. Walschap’s writing style is direct and clear, with profound observations of human behaviors and relationships. He played a significant role in the renewal of Flemish literature in the twentieth century and left behind an extensive oeuvre, ranging from novels and novellas to essays and plays.

Weight 268 kg
Dimensions 12 × 20 cm
isbn10

9022308294