Het water zal theater

Vandenberghe, Philip. Het water zal theater. Antwerpen: Dedalus, 1990. 88 pages. 1 Volume. [First Edition]. 20 cm. x 12,5 cm. Softcover. Perfect binding.

isbn10: 905281001X

4,50

In stock

Product ID: 2509 SKU: SKU-2159 Category:

Nederlands:

Het water zal theater vertelt het verhaal van theaterdirecteur Drijfman, wiens droom is om kunst naar het volk te brengen via de opvoering van het grote openluchttheaterstuk Les fleurs du bal, met als centraal punt de brug over de rivier Quidousse. Het verhaal gaat dieper in op de moeilijkheden die Drijfman tegenkomt met ministers, de oplopende schulden, en de uitdagingen rondom de opvoering zelf. Het boek wordt geprezen om zijn stijl, die soms doet denken aan Hugo Claus.

Philip Vandenberghe is een Belgische auteur die bekendstaat om zijn scherpe en vaak satirische kijk op de maatschappij. In Het water zal theater combineert hij zijn talent voor humor en ironie met een diepere reflectie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving. Zijn werk wordt gekenmerkt door een levendige vertelstijl en een sterke thematische focus op de spanning tussen idealisme en realiteit.

English:

Het water zal theater tells the story of theater director Drijfman, whose dream is to bring art to the people through the performance of the grand open-air theater piece Les fleurs du bal, centered around the bridge over the river Quidousse. The story delves into the difficulties Drijfman encounters with ministers, mounting debts, and the challenges of the performance itself. The book is praised for its style, which sometimes evokes the work of Hugo Claus.

Philip Vandenberghe is a Belgian author known for his sharp and often satirical view of society. In Het water zal theater, he combines his talent for humor and irony with a deeper reflection on the role of art and culture in society. His work is characterized by a vivid narrative style and a strong thematic focus on the tension between idealism and reality.

Dimensions 12,5 × 20 cm
isbn10

905281001X