Pastorale 1943

Vestdijk, Simon. Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitse overheersing. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1980. 280 pages. 18th Edition. 18th edition. 20 cm. x 12,4 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

isbn10: 9029551666

5,00

In stock

Product ID: 1522 SKU: SKU-3011 Category: Tag:

Nederlands:

Pastorale 1943 van Simon Vestdijk is een verbluffend rijk boek, dat meer dan welke andere roman ook een eerlijk beeld geeft van Nederlanders en Duitsers in een tijd waarover ons nu mythen over mythen worden wijsgemaakt. Het is een verzetsroman waarin letterlijk alles de revue passeert wat er zoal kon gebeuren in Nederland in 1943. De hoofdpersoon is een leraar, lid van een ondergrondse verzetsbeweging. Andere personages zijn een lerares die spioneert voor de geallieerden, een Gestapo-agente, en diverse onderduikers op een boerderij. Drie gevallen van verraad uit wraak, een Duitse overval, de liquidatie van een NSB’er, en de Scheveningse gevangenis die van binnen wordt bekeken door de leraar, worden allemaal beschreven. Dankzij de bemiddeling van zijn broer, een NSB’er, wordt de leraar uiteindelijk vrijgelaten. Het boek leest, voor een Vestdijk, bijzonder vlot met veel dialoog.

Simon Vestdijk (1898-1971) was een van de meest productieve en veelzijdige Nederlandse auteurs van de 20e eeuw. Hij schreef meer dan vijftig romans, naast essays, gedichten en kritieken. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepe psychologische inslag en een grote variëteit aan stijlen en onderwerpen. Vestdijk werd vele malen onderscheiden voor zijn literaire bijdragen en wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de moderne Nederlandse literatuur.

English:

Pastorale 1943 by Simon Vestdijk is an astonishingly rich book that, more than any other novel, gives an honest portrayal of the Dutch and Germans during a time now often shrouded in myth. It is a resistance novel where virtually everything that could happen in the Netherlands in 1943 is depicted. The main character is a teacher and member of an underground resistance movement. Other characters include a teacher spying for the Allies, a Gestapo agent, and various people hiding on a farm. The book details three cases of betrayal out of revenge, a German raid, the liquidation of a collaborator, and a view of the Scheveningen prison through the eyes of the teacher, who is eventually released thanks to his brother, a collaborator. The book reads particularly smoothly for a Vestdijk, with plenty of dialogue.

Simon Vestdijk (1898-1971) was one of the most productive and versatile Dutch authors of the 20th century. He wrote over fifty novels, alongside essays, poems, and critiques. His work is characterized by deep psychological insight and a wide variety of styles and subjects. Vestdijk was awarded numerous times for his literary contributions and is considered a key figure in modern Dutch literature.

Dimensions 12,4 × 20 cm
isbn10

9029551666