Het mirakel

Mulisch, Harry. Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen. Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers, 1962. 109 pages. 1 Volume. [Edition unknown]. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

1,50

In stock

Product ID: 1502 SKU: SKU-3151 Category:

Nederlands:

Het mirakel van Harry Mulisch is een bundel verhalen die verschillende episodes uit het leven van de heer Tiennoppen beschrijft. Deze episodes zijn doordrenkt van troost en liederlijkheid, wat de titel van het boek weerspiegelt. De verhalen zijn thematisch met elkaar verbonden door de ervaringen en gebeurtenissen die Tiennoppen doormaakt, variërend van triviale tot diepzinnige momenten in zijn leven. Mulisch’ kenmerkende stijl en zijn vermogen om het alledaagse met het buitengewone te verweven, komen sterk naar voren in deze bundel.

De heer Tiennoppen is een veelzijdig personage dat Mulisch gebruikt om verschillende facetten van het menselijk bestaan te verkennen. Zijn avonturen zijn vaak surrealistisch en bevatten een mix van humor en ernst. Door de episodes heen blijft Mulisch trouw aan zijn stijl van diepgaande psychologische en filosofische reflecties, gecombineerd met een speelse verteltrant.

Harry Mulisch (1927-2010) was een van de meest prominente Nederlandse auteurs van de 20e eeuw. Zijn werk omvat romans, verhalen, essays en toneelstukken. Mulisch staat bekend om zijn diepgaande exploratie van filosofische en existentiële thema’s, vaak verweven met historische en mythologische elementen. Zijn bekendste werken zijn onder andere De Aanslag en De Ontdekking van de Hemel, waarmee hij internationale bekendheid verwierf.

English:

Het mirakel (The Miracle) by Harry Mulisch is a collection of stories depicting various episodes from the life of Mr. Tiennoppen. These episodes are imbued with solace and lewdness, reflecting the book’s title. The stories are thematically connected through the experiences and events Tiennoppen goes through, ranging from trivial to profound moments in his life. Mulisch’s characteristic style and his ability to weave the mundane with the extraordinary are prominently featured in this collection.

Mr. Tiennoppen is a multifaceted character that Mulisch uses to explore different aspects of human existence. His adventures are often surreal, blending humor with seriousness. Throughout the episodes, Mulisch remains true to his style of profound psychological and philosophical reflections combined with a playful narrative.

Harry Mulisch (1927-2010) was one of the most prominent Dutch authors of the 20th century. His work includes novels, short stories, essays, and plays. Mulisch is known for his deep exploration of philosophical and existential themes, often interwoven with historical and mythological elements. His most famous works include The Assault and The Discovery of Heaven, which brought him international acclaim.