Het kind

Walschap, Gerard. Het kind. Brussel: A. Manteau / Nijgh & Van Ditmar, [1943]. 137 pages. 137+3p.. Volumes: 1 of 1 volume. Fourth Edition. Toelatingsnummer 397. 14 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Hardcover.

7,50

In stock

Product ID: 3130 SKU: SKU-3068 Category:

Nederlands:

Deze populaire roman van de bekende Vlaamse auteur beschrijft de ontwikkeling van een bijzonder kind dat door zijn pleegouders tot in de grond verwend wordt. Dit kind groeit op tot een onbetrouwbare jongeman die toegeeft aan al zijn grillen, maar op een bepaald moment beseft, dat hij eigenlijk alleen maar behoefte heeft om te trouwen (uit liefde) met het meisje uit zijn dorp dat al vijf jaar alleen zijn (en haar) kind opvoedt. De menselijkheid van de hoofdpersoon maakt hem ondanks alles sympathiek. Ook de milde humor waarmee het Vlaamse dorpsmilieu beschreven wordt, zal een vrij groot publiek aanspreken. Prachtige, nog steeds boeiende literaire roman.

Gerard Walschap (1898-1989) was een vooraanstaande Vlaamse schrijver. Zijn werk is bekend om zijn realistische weergave van het Vlaamse dorpsleven en zijn kritische kijk op de katholieke kerk en de Vlaamse beweging. Walschap schreef romans, essays, toneelstukken en poëzie en werd beschouwd als een van de belangrijkste Vlaamse auteurs van de 20e eeuw.

English:

This popular novel by the well-known Flemish author describes the development of an exceptional child who is spoiled rotten by his foster parents. This child grows into an unreliable young man who indulges all his whims but eventually realizes that he truly wants to marry (out of love) the girl from his village who has been raising their child alone for five years. The humanity of the protagonist makes him sympathetic despite everything. The gentle humor with which the Flemish village milieu is described will appeal to a large audience. A beautiful, still engaging literary novel.

Gerard Walschap (1898-1989) was a prominent Flemish writer. His work is known for its realistic depiction of Flemish village life and its critical view of the Catholic Church and the Flemish movement. Walschap wrote novels, essays, plays, and poetry and was considered one of the most important Flemish authors of the 20th century.

Dimensions 20 × 14 cm