Het Geweten

Durlacher, Jessica. Het Geweten. Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. 333 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 2699 SKU: SKU-3004 Category:

Nederlands:

Het Geweten is de geschiedenis van Edna Mauskopf die een al te grote liefde koestert voor haar medestudent Samuel. Haar even tragische als geestige verhaal beschrijft een zoektocht naar verlossing en volmaaktheid. Het Geweten is het portret van een onthande generatie, maar tevens het verhaal van de nog net niet verstreken twintigste eeuw, waarbij het verhaal van de oorlog en de tweede generatie prachtig afgewisseld wordt met hilarische beschrijvingen van het studentenleven. Het Geweten werd onderscheiden met de Debutantenprijs 1998 en Het Gouden Ezelsoor 1999. Het werd in het Duits vertaald en genomineerd voor de Literaturpreis Nordrhein-Westfalen.

Edna wordt aan het begin van haar studententijd in Amsterdam hevig verliefd op Samuel. Zo hevig, dat ze in zijn nabijheid maar moeilijk zichzelf kan zijn. Wanneer ze toch een relatie krijgen, houdt deze dan ook geen stand. Edna mist elke argeloosheid. Bij de beschrijving van haar ontwikkelingsgang speelt een belangrijke rol dat haar vader als joodse jongen de verschrikkingen van de holocaust heeft meegemaakt en overleefd. Wanneer blijkt dat ook Samuels vader dit lot ten deel is gevallen, vinden Edna en Samuel elkaar opnieuw en hun relatie lijkt nu harmonischer en beter bestand tegen de tijd en tegen hun eigenzinnigheid. Toch gaat het ten slotte weer mis, door niet helemaal acceptabel gemaakte oorzaken. In feite is echter niet de relatieproblematiek het hoofdonderwerp van het boek, maar Edna’s ontwikkeling als voorbeeld van iemand uit de tweede generatie joodse oorlogsslachtoffers.

Jessica Durlacher (1961) is een Nederlandse schrijfster en columniste. Ze debuteerde in 1997 met Het Geweten, dat meteen veel aandacht trok en bekroond werd met verschillende prijzen. Durlacher is bekend om haar scherpzinnige en invoelende beschrijvingen van de tweede generatie naoorlogse joden, waarbij ze veel aandacht besteedt aan de erfenis van de Holocaust en de invloed daarvan op persoonlijke relaties en identiteitsvorming. Haar werk wordt gekenmerkt door een heldere, directe stijl en een diepgaande psychologische inzicht.

English:

Het Geweten (The Conscience) tells the story of Edna Mauskopf, who harbors an overwhelming love for her fellow student, Samuel. Her tragic yet humorous narrative is a quest for redemption and perfection. This novel portrays a disoriented generation and simultaneously reflects the nearly concluded twentieth century, intertwining the story of the war and the second generation with hilarious descriptions of student life. The book was awarded the Debutantenprijs in 1998 and the Gouden Ezelsoor in 1999. It was translated into German and nominated for the Literaturpreis Nordrhein-Westfalen.

At the beginning of her student years in Amsterdam, Edna falls deeply in love with Samuel. Her love is so intense that she finds it difficult to be herself around him. When they eventually start a relationship, it does not last. Edna lacks any naivety. A crucial aspect of her development is that her father, as a Jewish boy, survived the horrors of the Holocaust. When it becomes clear that Samuel’s father shared a similar fate, Edna and Samuel reconnect, and their relationship seems more harmonious and resilient against time and their own stubbornness. However, it eventually falls apart again due to not entirely convincing reasons. The main focus of the book is not the relationship issues but Edna’s development as an example of someone from the second generation of Jewish Holocaust survivors.

Jessica Durlacher (1961) is a Dutch author and columnist. She made her debut in 1997 with Het Geweten, which immediately garnered significant attention and won several awards. Durlacher is known for her sharp and empathetic portrayals of the second generation of post-war Jews, with a strong focus on the legacy of the Holocaust and its impact on personal relationships and identity formation. Her work is characterized by a clear, direct style and profound psychological insight.

Dimensions 20 × 12,5 cm