De Centauren

M. Roggeman, Willem. De Centauren. Antwerpen: S. M. Ontwikkeling, 1963. 96 pages. 1 Volume. [First Edition]. 13,5 cm. x 21,5 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine. Notes in margin throughout the book.

5,00

In stock

Product ID: 2708 SKU: SKU-3114 Category:

Nederlands:

“De Centauren” door Willem M. Roggeman is een roman die zich afspeelt in een mythische wereld waar mens en natuur op mysterieuze wijze samenkomen. De titel verwijst naar de centauren, mythologische wezens die half mens, half paard zijn, en in het boek symboliseren zij de dualiteit van de menselijke natuur en de voortdurende strijd tussen het rationele en het instinctieve.

Het verhaal draait om de centrale figuur die zichzelf verliest in een wereld van dromen en fantasieën, zoekend naar een diepere betekenis in zijn bestaan. De centauren representeren zijn innerlijke conflicten en zijn zoektocht naar evenwicht en harmonie in een chaotische wereld.

Willem M. Roggeman (1935) is een Belgische dichter, schrijver en kunstcriticus. Hij heeft een uitgebreid oeuvre opgebouwd dat poëzie, romans en essays omvat. Roggeman staat bekend om zijn introspectieve en filosofische benadering van het schrijverschap, vaak puttend uit zijn brede kennis van kunst en literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande exploratie van de menselijke conditie en de complexe relaties tussen kunst, natuur en samenleving.

English:

“De Centauren” by Willem M. Roggeman is a novel set in a mythical world where man and nature mysteriously intertwine. The title refers to centaurs, mythological creatures that are half-human, half-horse, symbolizing the duality of human nature and the ongoing struggle between the rational and the instinctive.

The story revolves around the central figure who loses himself in a world of dreams and fantasies, searching for deeper meaning in his existence. The centaurs represent his inner conflicts and his quest for balance and harmony in a chaotic world.

Willem M. Roggeman (1935) is a Belgian poet, writer, and art critic. He has built an extensive body of work that includes poetry, novels, and essays. Roggeman is known for his introspective and philosophical approach to writing, often drawing from his broad knowledge of art and literature. His work is characterized by an in-depth exploration of the human condition and the complex relationships between art, nature, and society.

Dimensions 21,5 × 13,5 cm