Eenzaam heden

Tahir, Naema. Eenzaam heden. Amsterdam: Prometheus, 2008. 250 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. 13 cm. x 20,8 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

7,00

In stock

Product ID: 7106 SKU: SKU-2103 Category:

Nederlands:

Naema Tahir is een Nederlands-Pakistaanse schrijfster en juriste, bekend om haar literaire werken die vaak thema’s van identiteit, migratie en culturele conflicten verkennen.

Eenzaam heden vertelt het verhaal van Dina Mohajar, het jongste kind van een Pakistaans migrantenechtpaar, geboren in Londen. Dina’s ouders, Ruttie en Humayun, worstelen met hun nieuwe leven in Engeland. Terwijl Ruttie zich richt op een succesvolle toekomst als zakenvrouw in Engeland, verlangt Humayun ernaar terug te keren naar Pakistan, waar hij zich thuis voelt. Dina zelf probeert obsessief om volledig in de Engelse samenleving te integreren, zelfs als dat betekent dat ze zich tegen haar eigen achtergrond moet keren. Ze verliest zich in de Engelse cultuur, eet Engels eten, spreekt Engels beter dan de Engelsen en vertoont zelfs racistische gedragingen in een poging om nog meer Engels te worden. Haar eenzaamheid en innerlijke strijd worden duidelijk in haar gesprekken met Allah, waarin ze zoekt naar geluk en rust.

Eenzaam heden is een ontroerende en indringende roman die de uitdagingen en worstelingen van een jonge migrante beschrijft, haar zoektocht naar identiteit en haar pogingen om zich staande te houden in een verscheurde omgeving.

English:

Naema Tahir is a Dutch-Pakistani author and jurist known for her literary works that often explore themes of identity, migration, and cultural conflicts.

Eenzaam heden tells the story of Dina Mohajar, the youngest child of a Pakistani migrant couple, born in London. Dina’s parents, Ruttie and Humayun, struggle with their new life in England. While Ruttie focuses on building a successful future as a businesswoman in England, Humayun longs to return to Pakistan, where he feels at home. Dina herself obsessively tries to fully integrate into English society, even if it means turning against her own background. She immerses herself in English culture, eats English food, speaks English better than the English, and even exhibits racist behavior in an attempt to become more English. Her loneliness and inner conflict are evident in her conversations with Allah, where she seeks happiness and peace.

Eenzaam heden is a poignant and compelling novel that depicts the challenges and struggles of a young migrant, her search for identity, and her efforts to stay afloat in a divided environment.

Dimensions 20,8 × 13 cm