Abessijnse kronieken

Isegawa, Moses. [Translated by Loohuizen, Ria]. Abessijnse kronieken. (Original Title: Abyssinian Chronicles). Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. 623 pages. 1 Volume. Fourth Edition. 13,5 cm. x 21 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023437322

isbn13: 9789023437321

2,00

In stock

Product ID: 6490 SKU: SKU-2698 Categories: ,

Nederlands

In Abessijnse kronieken vertelt Moses Isegawa de levensgeschiedenis van de hoofdrolspeler in relatie tot zijn ouders en grootouders tijdens de woelige jaren ’70 in het Oeganda van Idi Amin. Hij groeit op in een traditioneel dorp, waar huwelijken worden gearrangeerd en het gezag van ouders onaantastbaar is. Vervolgens ontdekt hij de stad met zijn corruptie, woont enkele jaren in een seminarie onder een kerkelijke dictatuur, krijgt een baan op een middelbare school, en belandt uiteindelijk als illegaal in de Bijlmer, waar hij een leven van opportunisme en uitbuiting voortzet, alsof de Bijlmer een verlengstuk is van zijn corrupte vaderland.

Deze meeslepende roman is een lofzang op de overlevingsinstincten en spot met algemeen geldende regels van fatsoen en moraal. Isegawa biedt een verbijsterend beeld van het leven van een illegaal in Amsterdam. Breedvoerige beschrijvingen van seksuele avonturen, familieruzies, en intriges op het seminarie, geschreven vanuit een Afrikaanse visie op het leven, maken dit boek tot een indrukwekkend getuigenis van authentiek Afrikaans denken.

Moses Isegawa, geboren in 1963 in Oeganda, is een schrijver die vooral bekend is geworden door zijn debuutroman Abessijnse kronieken. Voordat hij in 1990 naar Nederland emigreerde, werkte Isegawa als leraar geschiedenis in Oeganda. Zijn werk wordt gekenmerkt door levendige en vaak rauwe beschrijvingen van het leven in Oeganda, vooral tijdens het regime van Idi Amin. Met een scherp oog voor detail en een diepgaande kennis van de menselijke natuur, weet Isegawa zowel de schoonheid als de corruptie van zijn geboorteland vast te leggen. Zijn schrijfstijl wordt geprezen om de manier waarop hij de complexiteit van het Afrikaanse leven en de uitdagingen van migranten in het Westen belicht.

English

In Abyssinian Chronicles, Moses Isegawa tells the life story of the protagonist in relation to his parents and grandparents during the turbulent 1970s in Idi Amin’s Uganda. He grows up in a traditional village where marriages are arranged and parental authority is unquestionable. He later discovers the city with its corruption, spends several years in a seminary under ecclesiastical dictatorship, gets a job at a secondary school, and finally ends up as an illegal immigrant in the Bijlmer, continuing a life of opportunism and exploitation as if the Bijlmer were an extension of his corrupt homeland.

This captivating novel is a paean to survival instincts and mocks commonly accepted standards of decency and morality. Isegawa provides a staggering portrayal of the life of an illegal immigrant in Amsterdam. Detailed descriptions of sexual adventures, family feuds, and intrigues in the seminary, written from an African perspective on life, make this book an impressive testimony of authentic African thought.

Moses Isegawa, born in 1963 in Uganda, is a writer best known for his debut novel Abyssinian Chronicles. Before emigrating to the Netherlands in 1990, Isegawa worked as a history teacher in Uganda. His work is characterized by vivid and often raw descriptions of life in Uganda, particularly during Idi Amin’s regime. With a keen eye for detail and a profound understanding of human nature, Isegawa captures both the beauty and corruption of his homeland. His writing style is praised for its ability to illuminate the complexities of African life and the challenges faced by migrants in the West.

Weight 858 kg
Dimensions 21 × 13,5 cm
isbn10

9023437322

isbn13

9789023437321