Grover

Schröder, Allard. Grover. Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. Printed by Groenevelt, Landgraaf. 418 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023438620

isbn13: 9789023438625

3,50

In stock

Product ID: 7107 SKU: SKU-2150 Category:

Nederlands:

Grover is de spannende geschiedenis van de zoon van een garagehouder, diep uit de provincie, die zich zonder veel ambitie in het bankwezen heeft opgewerkt en zijn afkomst niet kan vergeten. Nog steeds leeft hij dicht bij de elementen en koestert het dierlijke. Totdat een slippertje zijn leven in de war stuurt en hij gedwongen wordt over zijn eigen schaduw te springen.

Aan deze roman gaf de schrijver (1946) alle elementen mee om er een spannende, thrillerachtige, psychologische roman van te maken: als hoofdpersoon een grof besnaarde bankbediende (diens naam Grover zegt het al), verder een verfijnde, uithuizige, hooggeplaatste bankmanager, diens vrouw met de allures van een femme fatale, overspel, een dodelijk ongeluk, afpersing en criminele activiteiten in de bankwereld. Maar Schroder maakt er een roman van waarin hij de spanning tussen lichaam en geest, het overgecultiveerde van de stad tegenover het geheimzinnige, duistere platteland plaatst. Kortom een diepgravende roman over menselijke emoties.

Hoewel de lezer er de hele roman door op wacht, eindigt het boek niet met de oplossing van de plot. Herinneringen, nachtmerries, ervaringen uit zijn jeugd, de confrontatie van Grover met de oermomenten uit zijn bestaan, waarvan hij zich nooit heeft bevrijd, blijken uiteindelijk de hele roman meer te dragen dan de thrillerachtige gegevens. Vooral het oermoment van vriendschap en liefde bepalen Grovers gedrag. De wijze waarop de schrijver het verband tussen verleden en heden, tussen droom en werkelijkheid in Grover laat samenvloeien, geeft deze roman mythische proporties.

Allard Schröder (1946) is een Nederlandse schrijver die bekend staat om zijn psychologische romans. Zijn werk onderzoekt vaak de diepere lagen van menselijke emoties en relaties, en hij weet complexe karakters en intrigerende verhalen te verweven tot meeslepende literatuur. Schröder heeft meerdere prijzen gewonnen voor zijn literaire werk, waaronder de AKO Literatuurprijs.

English:

Grover tells the gripping story of the son of a garage owner from the countryside, who has worked his way up in the banking sector without much ambition and cannot forget his roots. He still lives close to the elements and cherishes the animalistic. Until an affair disrupts his life, forcing him to confront his own shadows.

In this novel, the author (1946) incorporates all the elements to create a thrilling, psychological narrative: a rough-mannered bank clerk (aptly named Grover), a refined, high-ranking bank manager often away from home, his femme fatale wife, adultery, a fatal accident, blackmail, and criminal activities in the banking world. But Schröder turns it into a novel where he contrasts the tension between body and mind, the over-cultivated city life versus the mysterious, dark countryside. In short, it’s a profound novel about human emotions.

Although the reader anticipates it throughout the novel, the book does not end with the resolution of the plot. Memories, nightmares, experiences from his youth, Grover’s confrontation with the primal moments of his existence, from which he has never freed himself, ultimately carry the novel more than the thriller-like elements. The primal moments of friendship and love predominantly shape Grover’s behavior. The way the author intertwines past and present, dream and reality in Grover gives this novel mythical proportions.

Allard Schröder (1946) is a Dutch author known for his psychological novels. His work often delves into the deeper layers of human emotions and relationships, skillfully weaving complex characters and intriguing stories into captivating literature. Schröder has won several literary awards, including the AKO Literatuurprijs.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9023438620

isbn13

9789023438625