Een eiland worden

De Wispelaere, Paul. Een eiland worden. Amsterdam / Antwerpen: De Bezige Bij / Ontwikkeling, 1963. Printed by Hooiberg, Epe. 165 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Literaire Reuzenpocket. First Edition. Literaire Reuzenpocket nr. 49. 13 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 2514 SKU: SKU-3022 Category:

Nederlands:

Het romandebuut van de Vlaamse auteur Paul de Wispelaere, geboren in 1928. “Een eiland worden” is de geschiedenis van een man-vrouw verhouding, geschreven in een moderne en beeldende taal. De hoofdpersoon komt in de pagina’s van dit boek tot een levenshouding, die niet zonder moeite door hemzelf en zijn eigen omgeving wordt aanvaard. “We zitten elk op een eiland, dacht Filip, wij zijn niet bestand tegen de tijd.” Zijn verhaal is een algemeen menselijk verhaal, dat tot het hart van velen zal spreken.

Paul de Wispelaere (1928) was een Vlaamse schrijver en literatuurcriticus, bekend om zijn psychologisch inzicht en zijn scherpzinnige analyses van menselijke relaties. Zijn werk wordt gekenmerkt door introspectie en een diepgaande verkenning van persoonlijke en existentiële thema’s. De Wispelaere’s literaire carrière omvatte naast romans ook essays en kritieken, waarin hij vaak zijn visie op de rol van de literatuur en de schrijver in de samenleving uiteenzette. “Een eiland worden” is een krachtig debuut dat zijn talent voor het combineren van persoonlijke verhalen met universele thema’s laat zien.

English:

The debut novel of the Flemish author Paul de Wispelaere, born in 1928. “Becoming an Island” is the story of a man-woman relationship, written in modern and vivid language. The protagonist develops a life stance within the pages of this book that is not easily accepted by himself and his surroundings. “We each sit on an island, thought Filip, we are not resistant to time.” His story is a universally human one, which will speak to the hearts of many.

Paul de Wispelaere (1928) was a Flemish writer and literary critic, known for his psychological insight and keen analyses of human relationships. His work is characterized by introspection and a profound exploration of personal and existential themes. De Wispelaere’s literary career included not only novels but also essays and critiques, in which he often elaborated on his views on the role of literature and the writer in society. “Becoming an Island” is a powerful debut that showcases his talent for combining personal stories with universal themes.

Dimensions 20 × 13 cm