Groote parade en klein garnizoen

Francken, Fritz. Groote parade en klein garnizoen. met een omslagtekening door L. Sebregts. Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde, 1944. 99 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Fine Plus. Hardcover with Dust Jacket.

25,00

In stock

Product ID: 2243 SKU: SKU-5803 Category:

Nederlands:

Groote parade en klein garnizoen door Fritz Francken, met een omslagtekening door L. Sebregts, is een boeiende roman die in 1944 werd uitgegeven door Van Uffelen & Delagarde in Antwerpen. De eerste editie, bestaande uit 99 pagina’s, wordt gepresenteerd in een hardcover met een stofomslag en verkeert in uitstekende staat.

Het verhaal speelt zich af in een militaire setting, waarbij de titel verwijst naar de contrasten tussen de grootse parades en de dagelijkse realiteit van het leven in een klein garnizoen. Francken slaagt erin om de lezer mee te nemen in de wereld van soldaten, waar de routine van militaire parades en discipline wordt afgewisseld met de persoonlijke verhalen en worstelingen van de individuen die deel uitmaken van het garnizoen.

Francken’s schrijfstijl is helder en meeslepend, en hij weet de spanning tussen de grootsheid van militaire ceremoniën en de eenvoud van het dagelijks leven van de soldaten goed te vangen. De omslagtekening van L. Sebregts voegt een visuele dimensie toe aan het boek, en versterkt de thema’s van het verhaal.

De personages in het boek zijn goed uitgewerkt en bieden een verscheidenheid aan perspectieven op het leven in het leger. Francken legt de nadruk op de menselijke kant van de soldaten, hun dromen, angsten en de kameraadschap die hen bindt. Dit maakt het boek niet alleen een militair verhaal, maar ook een diepgaand onderzoek naar de menselijke ervaring in extreme omstandigheden.

Fritz Francken, een auteur van wie relatief weinig bekend is, heeft met Groote parade en klein garnizoen een werk afgeleverd dat zowel tijdloos als actueel is. De thema’s van discipline, kameraadschap en de spanning tussen plicht en persoonlijk leven zijn universeel en resoneren nog steeds bij moderne lezers.

English:

Groote parade en klein garnizoen (Great Parade and Small Garrison) by Fritz Francken, with a cover illustration by L. Sebregts, is a captivating novel published in 1944 by Van Uffelen & Delagarde in Antwerp. This first edition, consisting of 99 pages, is presented in a hardcover with a dust jacket and is in excellent condition.

The story is set in a military environment, with the title referring to the contrasts between grand parades and the everyday reality of life in a small garrison. Francken successfully immerses the reader in the world of soldiers, where the routine of military parades and discipline is interspersed with the personal stories and struggles of the individuals who make up the garrison.

Francken’s writing style is clear and engaging, capturing the tension between the grandeur of military ceremonies and the simplicity of the soldiers’ daily lives. The cover illustration by L. Sebregts adds a visual dimension to the book, reinforcing the themes of the story.

The characters in the book are well-developed and offer a variety of perspectives on life in the military. Francken emphasizes the human side of the soldiers, their dreams, fears, and the camaraderie that binds them. This makes the book not only a military story but also a profound exploration of the human experience in extreme circumstances.

Fritz Francken, an author about whom relatively little is known, has delivered with Groote parade en klein garnizoen a work that is both timeless and relevant. The themes of discipline, camaraderie, and the tension between duty and personal life are universal and continue to resonate with modern readers.