De tuin der onschuldigen

Hemmerechts, Kristien. De tuin der onschuldigen. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1999. 222 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 208 mm. x 133 mm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

9,00

In stock

Product ID: 2229 SKU: SKU-3121 Category:

Nederlands:

De tuin der onschuldigen van Kristien Hemmerechts is een roman die zich concentreert op drie zussen: Judith, Heleen en Nora. De zussen hebben een hechte band en delen een verleden vol herinneringen die ze tijdens een reis door Spanje herbeleven. Het verhaal wordt verteld door de jongste zus, Nora, een actrice, die haar naam ontleent aan het tragische personage uit Ibsen’s toneelstuk “Een poppenhuis”.

In hun jeugd brachten de zussen met hun familie meerdere vakanties door in een klein Spaans dorpje. Jaren later reizen ze terug naar dit dorp om hun tante te bezoeken, die nu de eigenares is van een voormalig heropvoedingsgesticht voor meisjes. Gedurende hun reis worden fragmenten van hun verleden onthuld, specifiek gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens hun laatste vakantie daar, en die een blijvende invloed hebben gehad op hun levens.

De tuin der onschuldigen verkent thema’s zoals het verlies van kinderlijke onschuld, de kracht van herinneringen, en de impact van seksualiteit op de levens van de drie vrouwen. Hemmerechts beschrijft met granieten ernst hoe verwrongen seksualiteit een dominante rol speelt in hun leven en hoe ze proberen hun verleden te begrijpen en te verwerken.

Kristien Hemmerechts (1955) is een Vlaamse schrijfster bekend om haar introspectieve en vaak emotioneel intense romans. Haar werk behandelt vaak complexe thema’s zoals schuld, onschuld, en de diepgaande invloed van familiebanden en persoonlijke ervaringen. Hemmerechts heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar werk en wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse auteurs in de Nederlandstalige literatuur.

English:

The Garden of the Innocents by Kristien Hemmerechts centers on three sisters: Judith, Heleen, and Nora, who share a close bond and a past filled with memories that they relive during a journey through Spain. The story is narrated by the youngest sister, Nora, an actress, who is named after the tragic character from Ibsen’s play “A Doll’s House”.

In their youth, the sisters spent several vacations with their family in a small Spanish village. Years later, they travel back to this village to visit their aunt, who now owns a former reformatory for girls. Throughout their journey, fragments of their past are revealed, particularly events that occurred during their last vacation there, which have left a lasting impact on their lives.

The Garden of the Innocents explores themes such as the loss of childhood innocence, the power of memories, and the impact of sexuality on the lives of the three women. Hemmerechts describes with grave seriousness how twisted sexuality plays a dominant role in their lives and how they attempt to understand and process their past.

Kristien Hemmerechts (1955) is a Flemish author known for her introspective and often emotionally intense novels. Her work frequently addresses complex themes such as guilt, innocence, and the profound influence of family bonds and personal experiences. Hemmerechts has won several awards for her work and is considered one of the most important contemporary authors in Dutch-language literature.

Weight 359 kg
Dimensions 133 × 208 cm