Verzen

Van den Oever, Karel. Verzen. Een keur uit twaalf dichtbundels, met verklaring door Marnix Gysen, voorrede van Felix Timmermans. Averbode: Abdij van Averbode, 1926. 129 pages. 1 Volume. Series: De Pelgrim. [First Edition]. 14,2 cm. x 19,2 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

8,50

In stock

Product ID: 6596 SKU: SKU-0346 Category:

Nederlands:

Verzen is een verzameling van gedichten uit twaalf dichtbundels van Karel van den Oever, met verklaringen van Marnix Gysen en een voorrede van Felix Timmermans. Van den Oever, geboren in Antwerpen op 19 november 1879, was een prominente Vlaamse dichter, essayist en toneelschrijver. Hij richtte samen met Jozef Muls het literaire tijdschrift Vlaamsche Arbeid op en diende als redactiesecretaris van 1905 tot 1912.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte Van den Oever naar Nederland, waar hij verbleef in Den Haag en Baarn. Na de oorlog keerde hij terug naar Antwerpen en omarmde hij het humanitair expressionisme. Zijn werken weerspiegelen zijn diepe religieuze overtuigingen en zijn betrokkenheid bij de Vlaamse Beweging. Terugkerende thema’s in zijn poëzie zijn God, de dood en zonde. Zijn gedichten staan bekend om hun concrete beschrijvende stijl, met als bekendste werk Dinska Bronska.

Van den Oever’s bijdrage aan de Vlaamse literatuur is aanzienlijk, en hij werkte mee aan diverse tijdschriften en dagbladen zoals Dietsche Warande en Belfort. Deze verzameling, met zijn brede scala aan gedichten, biedt een diepgaande kijk op zijn literaire oeuvre en zijn evolutie als dichter.

English:

Verzen is a collection of poems from twelve poetry collections by Karel van den Oever, with explanations by Marnix Gysen and a preface by Felix Timmermans. Van den Oever, born in Antwerp on November 19, 1879, was a prominent Flemish poet, essayist, and playwright. He co-founded the literary magazine Vlaamsche Arbeid with Jozef Muls and served as its editorial secretary from 1905 to 1912.

During World War I, Van den Oever fled to the Netherlands, where he resided in The Hague and Baarn. After the war, he returned to Antwerp and embraced humanitarian expressionism. His works reflect his deep religious beliefs and his involvement in the Flemish Movement. Recurring themes in his poetry include God, death, and sin. His poems are known for their concrete descriptive style, with his most famous work being Dinska Bronska.

Van den Oever’s contribution to Flemish literature is significant, and he collaborated with various magazines and newspapers such as Dietsche Warande and Belfort. This collection, with its wide range of poems, provides an in-depth look at his literary oeuvre and his evolution as a poet.

Dimensions 19,2 × 14,2 cm